Færre døde i trafikken

I 2001 blev der dræbt 431 mennesker i trafikken, og det er det laveste tal i 40 år. Selv om antallet af biler og kørte kilometer er steget, er der sket et fald i antallet af trafikdræbte, - men Danmark ligger stadig højere end de lande, vi plejer at sammenligne os med. Når man tager hensyn til befolkningens størrelse ligger Sverige, England, Norge og Tyskland lavere med hensyn til antal dræbte per 100.000 indbyggere. Også Egypten, Japan og Singapore ligger lavere. (Kilde: Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk)