Færre elever dræner folkeskolen

Alle muligheder står åbne, når skolebestyrelser og politikere holder krisemøde

NIBE:Frit fald. Antallet af elever på Sebber Skole i Valsted rasler ned allerede næste skoleår fra 82 elever til 64, Bislev mister 21, mens folkeskolerne i Nibe og Farstrup holder skansen indtil videre. Formanden for børne- og kulturudvalget, Jack Jensen (V), har nu indkaldt skolebestyrelserne og alle medlemmer af byrådet til krisemøde i byrådssalen 8. maj klokken 17, hvor det faldende elevtal er eneste punkt på dagsordenen. Ordet er frit, og der ligger ikke en skjult dagsorden bag mødet som eksempelvis nedlæggelse af landsbyskoler eller stop for renoveringer, forsikrer Jack Jensen. - Vi inviterer med et åbent sind. Der foreligger ikke planer om hverken nedlæggelse af skoler, øget samlæsning, eller stop for renoveringer. Prognoserne for antallet af elever er dog så dystre især i Bislev og Valsted, at jeg som politiker er nødt til at skride til handling og invitere til et møde. - Nok har vi kendt til prognoserne for det dalende antal elever i folkeskolen et stykke tid, men at det nu ser ud til at stå så slemt til, havde vistnok ingen forestillet sig, siger Jack Jensen. Alle fire folkeskoler i Nibe Kommune mister elever frem til og med skoleåret 2007/2008, ifølge prognosen udarbejdet af Danmarks Statistik, der sågar har indregnet en vækst i det samlede indbyggertal på 40 om året, men lige meget hjælper det. Prognosen spår, at der om fire til fem år samlet vil være 100 færre elever at undervise, men nedgangen er ulige fordelt, og værst går det ud over landsbyskolerne i Bislev og Valsted. - Man kan da godt frygte, at renoveringen af Bislev Skole næste år blive droppet som led i budgetforliget, og pengene herfra og fra den planlagte renovering af Sebber Skole i stedet går til andre formål, måske til en fremrykket renovering af skolerne i Nibe og Farstrup, men sådan opfatter jeg ikke præmisserne for det kommende møde, siger Bjarne Laursen, skoleinspektør i Bislev, og medlem af byrådet for Socialdemokraterne. Han peger på, at Bislev Skole allerede fra næste skoleår "forflytter" en lærer til Nibe, at skolen fra august indfører såkaldt "sektionsopdelt" undervisning, hvor eleverne i eksempelvis 3. og 4. klasse har den samme klasse- og matematiklærer. For at spare lærertimer. - Men også for at forbedre undervisningen, siger Bjarne Laursen. Formand for børne- og kulturudvalget, Jack Jensen, advarer om, at for "få" elever i en klasse kan skade fagligheden i undervisningen. Han opfordrer skolerne til at kigge nærmere på fordelingen af timer og opfordrer bestyrelsen for kommunens fire skoler til at opføre sig som "skolepolitikere". - Det er jo det, de er, eller burde være. Mødet 8. maj er åbent for alle ideer, absolut intet er besluttet på forhånd. Læs mere i 1. sektion side....