Færre elever i Den Musiske Skole

Elevtallet er reduceret fra 1310 til 1250 elever i det kommende skoleår

HIRTSHALS: Den Musiske Skole må konstatere en mindre nedgang i antallet af elever i det kommende skoleår. Der er et frafald på ca. 60 elever i forhold til i år, men der er stadig 1250 tilmeldte til de mange musikhold på kommunens skoler. Nedgangen bekymrer heller ikke musikskolens konstituerede chef Mads Bak. - Det betyder i hvert fald, at vi kan kapere de fleste, så ventelisten næsten er barberet væk. Vi er ikke helt færdige med fagfordelingen, men der bliver ikke mange på venteliste, siger Mads Bak. Tidligere har der specielt været rift om pladserne specielt på de populære slagtøjshold, hvor mange har været på venteliste. Musikskolechefen mener ikke, at de varslede kontingentforhøjelser spiller den store rolle i forbindelse med frafaldet af elever til Den Musiske Skole. - Tilmeldingerne svinger fra år til år. Selvfølgelig kan kontingentstigningen spille ind, men det kan lige så godt skyldes mindre årgange eller tilfældigheder. Frafaldet er i hvert fald ikke så stort, at vi vil lave en egentlig evaluering for at finde årsagen, siger Mads Bak. stef