Skolevæsen

Færre elever i specialklasser kan give besparelse

HJØRRING:Når medlemmerne i de politiske udvalg i Hjørring Kommune i denne tid debatterer forslag til besparelser i forbindelse med budget 2004, inddeler de forslagene i A, B og C-prioriteringer. A-forslag er besparelser, som politikerne uden videre kan sige god for. B-forslag er de knapt så glade for, mens de er meget imod forslag, som de giver betegnelsen C. Som NORDJYSKE beskrev i tirsdagavisen, har det været svært for politikerne i børne- og undervisningsudvalget at finde ret mange A-prioriteringer, men de er nået frem til to B-prioriteringer, hvoraf den ene er et forslag om en økonomisk decentralisering af specialundervisning. Forslaget går ud på, at økonomien vedrørende de kommunale specialklasser decentraliseres delvist til skolerne, som herefter køber pladser i specialklasserne efter behov til en nærmere fastsat takst. Større rummelighed Indførelsen af økonomiske incitamenter på skoleniveau forventes at give øget drivkraft til det lokale arbejde med større rummelighed og ændrede måder at organsere sig på i undervisningen og dermed mindre udskillelse i specialklasser. I 2004 vurderes forslaget at kunne medføre en besparelse på 107.000 kr., men politikerne i udvalget er ikke så begejstrede for idéen. - Det er et område, hvor vi har brug for pengene. Der er meget tryk på det område, og derfor kan vi ikke gå ind for forslaget, siger formand, Else Købstrup (V). Også et forslag om at beskære budgetrammen med 700.000 kr. indenfor det, der kaldes forebyggende foranstaltninger, får en B-prioritet. Pengene går især til unge, der har behov for at komme på efterskole, og allerede nu kører man med en budgetramme, der er skåret 700.000 kr. ned. - Hvis forslaget vedtages, vil det i princippet være en videreførelse af den praksis, vi har på området, siger Else Købstrup.