Pension

Færre får førtidspension

FREDERIKSHAVN:Socialrådgiver Dorthe Olesen, 3F Nordøstvendsyssel, der er Lone Bøjens fagforening, siger at det er blevet væsentligt sværere at få tilkendt førtidspension efter de seneste stramninger af regler og fleksjobreglerne. Alene i år har Dorthe Olesen været involveret i fem-seks sager, der er resulteret i afslag. -Der kan tales både for og imod den nuværende lovgivning, synes Dorthe Olesen. - Hvis man bare har en lille rest af erhvervsevne, er man berettiget til omskoling til anden uddannelse eller til et fleksjob, og de fleste vil nok være enige i, at det er godt for mennesker at have noget at stå op til, hvis man ellers har helbred og kræfter til det, siger Dorthe Olesen. - De, der modsat ikke føler, at de orker mere, har så fået den mulighed i den ny lovgivning selv at kunne søge om førtidspension på det foreliggende grundlag. Men de ender så som oftest alligevel i den situation, at få afslag. Enten fordi ansøgningen ikke er tilstrækkeligt lægeligt dokumenteret, eller fordi kommunen alligevel først vil have vurderet, om alle muligheder nu også er udtømte, siger Dorthe Olesen. De seneste tal fra den sociale ankestyrelse viser samtidig, at der i år er bremset hårdt op i tildeling af førtidspensioner. I første halvår af 2007 tilkendte kommunerne førtidspension til 4538 ansøgere, hvilket er et fald på 38 procent i forhold til første halvår af 2006, hvor kommunerne tilkendte 7287 nye førtidspensioner. Samtidig er tendensen en stigning i tilkendelser begrundet med psykiske lidelser, mens andelen af ansøgere med andre sygdomme falder.