Færre faste - flere vikarer

Vikarbureauer vinder frem, fordi virksomheder udligner skiftende behov for ansatte med vikarer

AALBORG:Engang hang der noget andenrangs over vikarer. I dag er de en vigtig ressource på flere og flere virksomheder. - Vi har helt bevidst kørt den faste stab lidt ned og anvender i stedet vikarer. På den måde undgår vi fra tid til anden at have for mange ansatte og ikke kunne komme af med dem, og på andre tidspunkter at have brug for flere folk og ikke kunne få fat på dem. Sådan forklarer divisionschef John Rasmussen fra Mekoprints afdeling på Merkurvej i Støvring, at mellem 15 og 25 procent af arbejdsstyrken til stadighed udgøres af vikarer. Lignende holdninger har man efterhånden mange steder i erhvervslivet. Det er baggrunden for, at vikarbranchen gennem længere tid har oplevet en økonomisk fremgang på omkring 15 procent årligt, så der i 2001 blev omsat for næsten 3,2 mia. kr. På samme måde er det baggrunden for, at et af landets store bureauer, Manpower, om kort tid etablerer sig med kontor i Aalborg, og at landets største, Adecco, netop har kunnet sende sit Aalborg-kontors vikar nummer 2000 i arbejde kun toethalvt år efter afdelingens åbning. Straks i arbejde Jubilæumsvikaren blev den 19-årige Jacob Fabricius Riis, som fandt sig selv på arbejde hos Mekoprint allerede dagen efter at have været til samtale hos Adecco. Jobbet som vikar passer ham udmærket, fordi han netop er blevet student og vil have et sabbatår, inden han skal begynde på universitetet: - Selvfølgelig ville jeg også gerne have et fast arbejde, men dels kan det være, at jeg på et tidspunkt vil ud at rejse, og dels bruger jeg meget tid på at dyrke atletik, så det er helt fint med løse ansættelser, siger Jacob Fabricius Riis. Faktisk er det helt typisk hos Mekoprint, at vikarerne er unge mennesker, der netop er færdige med skolen. Divisionschef John Rasmussen oplyser, at på hans afdeling, hvor der er cirka 25 fastansatte i produktionen, er det helt almindeligt med fire-seks vikarer. - I ledergruppen er vi enige om, at det er en god model med vikarer, og efterhånden er de ansatte også med på idéen, blandt andet fordi det også giver dem større tryghed i ansættelsen. - Sagen er nemlig, at ordremængden og dermed vores behov for arbejdskraft skifter hele tiden. Vi oplever som underleverandør, at vores kunder ikke kender deres behov ret langt frem i tiden. Derfor kommer ordrerne efterhånden med kortere varsel, ofte går der kun to-tre uger fra ordreafgivelse til levering, forklarer John Rasmussen. Derfor udgør vikarerne en hensigtsmæssig udligning af personalebehovet, så man ikke hele tiden skal fyre eller ansætte folk: - Men selvfølgelig øger vi den faste styrke, hvis vi over en længere periode kører med så meget som 20-25 procent vikardækning. Det er jo dyrere pr. time at have vikarer ansat, påpeger John Rasmussen. Regler ønskes Lene Andersen, adm. direktør i Manpower, medgiver, at det pr. time er dyrere at beskæftige vikarer end fastansatte - blandt andet fordi vikarbureauet også skal honoreres: - Men i længden er det ikke dyrere, fordi firmaet netop kun har udgiften, når der er behov for arbejdskraften. Det er der flere og flere virksomheder, der ser fordelene i. De fastansætter kun 80 procent af den nødvendige styrke og supplerer op med vikarer, når behovet viser sig. - Modsat kender vikarerne betingelserne, og de ved, at vi er yderst interesserede i, at de er i arbejde, for ellers tjener vi ikke penge, påpeger Lene Andersen. Hun er helt på det rene med, at vikarbranchen ikke altid har haft det bedste ry, og derfor kunne hun godt ønske sig en form for certifiering: - Alle og enhver kan jo oprette et vikarbureau. Der stilles ingen krav, så der er da også utroligt mange udbydere. Flere end 600 bureauer er der registreret her i landet, men det ville gavne hele branchen, hvis man skulle opfylde visse regler. - Imidlertid er det sådan, at der hos velanskrevne bureauer er helt styr på tingene. Hos os arbejder vikarerne eksempelvis under de overenskomster og regler, som findes på de enkelte områder. Faktisk udbetaler vi løn efter ikke færre end 77 overenskomster, oplyser Lene Andersen. Konkurrence På samme måde kører tingene hos Adecco, hvor områdechef Lene Bach, Aalborg, fortæller, at vikarerne efter ni måneders tilknytning til bureauet er sikret pensionsordning, barns første sygedag, ferie-fridage osv. osv. - Det betyder også, at virksomheder, der handler med os, ikke skal forholde sig til disse problematikker, men trygt kan overlade det til os, påpeger Lene Bach. Til september får hun som nævnt mere nærliggende konkurrence fra Manpower, som i forvejen har syv kontorer rundt om i landet og som i øjeblikket er ved at leje lokaler i Aalborgs midtby: - Aalborg er interessant for os, fordi der er relativt mange store virksomheder og ikke mindst mange fremsynede virksomheder. Det attraktive miljø, der er skabt omkring ingeniørfaget, er også interessant, siger Lene Andersen, der på ingen måde tror på en snarlig afmatning for vikarbranchen: - Her i landet er vi stadig langt bagefter udlandet, hvor det er meget mere almindeligt med vikarer. Der er masser af potentiale til udvikling, konkluderer hun.