Aalborg

Færre firmaer finder nye veje

Innovationen for nedadgående blandt nordjyske firmaer

AALBORG:De nyskabende aktiviteter er for nedadgående blandt de nordjyske virksomheder. Det fremgår af den fjerde måling af innovation, som Nordjysk Konjunkturbarometer har foretaget. Ifølge undersøgelsen, der omfatter ca. 400 virksomheder indenfor industri og finans- og forretningsservice, har 37 pct. af virksomhederne haft innovationsaktiviteter. Sammenlignet med de foregående år er der tale om et fald i andelen af innovative virksomheder. I 2001 var andelen 42 pct. og i 2000 55 pct. Og tilbagegangen synes at fortsætte de kommende år. Knap hvert andet firma - 48 pct. - havde sidste år planer om innovation i indeværende år. Året forinden var det forventningen hos 53 pct. af virksomhederne. I 2000 var det tilfældet for 57 af virksomhederne. Generelt vurderer42 pct.af industrivirksomhederne, at innovation er af afgørende eller stor betydning for virksomhedens konkurrenceevne, mens det er lidt højere, 46 pct., for virksomheder i finans, forretningsservice. Fælles for de to erhvervsgrene er tallet 44 pct. Dermed ligger niveauet under målingerne i de foregående tre år. I 2001 vurderede ca. halvdelen af virksomhederne at innovation var afgørende, og specielt i 1999 var tallet højt, nemlig 63 pct. Af undersøgelsen fremgår desuden, at virksomhederne lægger stor vægt på, at forudsætningerne for innovation er vigtige. Betydningen af kvalificeret personale vurderes som den klart vigtigste betingelse for at kunne gennemføre innovation. Tilmed er der i virksomhederne en tendens til, at kvalificeret personale har fået stigende betydning det seneste år.