Færre fisk skal dø forgæves

Fiskeri 24. december 2004 05:00

HIRTSHALS: Et simpelt stykke net med store masker og nogle timers vodbinderarbejde kan være det tekniske fif, som løser et af dansk fiskeris store problemer: Den unødvendige fiskedød. I fagsproget kaldet discard - udsmid. Løsningen hedder et selektivt trawl, og den tegner så lovende, at fiskerne i Kattegat og Skagerrak får med det netop indgående fiskeriaftale i EU tildelt tre ekstra fiskedage om måneden, hvis de tager redskabet i brug. Det vil sige, at de får beskåret adgangen til gå på havet for at fange jomfruhummere fra 22 til 15 dage i stedet for til 12 dage i det nye år. Seniorforsker på Danmarks Fiskeriundersøgelser i Hirtshals, Niels Madsen, har været med til at udvikle det selektive trawl, som nu anbefales til hummerfiskerne. - Princippet er enkelt. I den forreste, øverste del af trawlet indsættes et stykke stormasket net. Jomfruhummerne, der er tungere i vandet end fisk, triller nemt ned i fangstposen, mens de fisk, der i stort tal går i nettet sammen med hummerne, blandet andet torsk, nemt kan svømme ud gennem maskerne, forklarer han. I et traditionelt trawl ryger de med på dækket og må smides ud igen, hvis kvoten er brugt, eller hvis de er for små eller økonomisk uinteressante til at blive bragt i land. Det er ressourcespild, for fisken er død alligevel. Niels Madsen henviser til undersøgelser, som viser, at der foregår et betydeligt udsmid af kommercielle arter, herunder torsk, i jomfruhummerfiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Alene i Skagerrak blev der i gennemsnit i årene 1995-2001 årligt smidt 1550 tons ud, svarende til ca. 67 procent af fangsten. Næsten 80 procent af rødspætterne blev smidt ud igen. - Det trawl, der nu introduceres, er en væsentlig forbedring, men det stopper ikke her. Vi har fået en del penge til videre udviklingarbejde de næste to-tre år, og jeg tror, at det selektive redskab bliver et vigtigt element i fiskeriforvaltningen, så fiskerne i højere grad må lande, det de fanger, siger Niels Madsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...