Færre høvdinge går ud over kvaliteten

Afdelings- og distriktsledelsen inden for ældreområdet i Hjørring Kommune, er blevet bekendt med, at der i forbindelser med besparelser i Hjørring Kommune har været udmeldinger fremme i Hjørring Byråd om, at det ikke kun er indianerne, der skal holde for (udtalelse fra Lene Berendt).

Sundheds- Ældre og Handicapudvalget signalerede ved deres sidste udvalgsmøde, at de have valgt at konkretisere en besparelse på ledelsen inden for ældreområdet. Konkret bliver der sagt at ”Nu kigger vi opad og ikke nedad i systemet, Vi kigger på høvdinge i stedet for indianere" (udtalelse fra Jørn E. Christiansen). I forbindelse med dette vil vi gerne give en kort beskrivelse af de sidste tre-fire år, som begyndte med planlægningen af kommunesammenlægningen. I den forbindelse var der mange ekstra opgaver, der skulle klares sammen med de arbejdsopgaver, der var i forvejen for den enkelte leder. Ældreområdet valgte en total omorganisering for at imødekomme forventningerne om rationalisering og harmonisering i ydelserne til borgerne. Den ny store kommune blev delt i fire distrikter, hver bestående af områder og medarbejdere fra to til tre af de ”gamle” kommuner. Der blev reduceret i antal ledere ved naturlig afgang, og mange havde i en længere overgangsperiode to jobs at passe. Alle ledere måtte alle igennem processen med at søge vores nye job. Da så den nye kommune blev til virkelighed ved indgangen til 2007, var der for mange tale om et nyt job – nyt arbejdssted – nye medarbejdere – ny struktur og kultur. Alle havde en stor arbejdsglæde og troede på, at det her blev godt. Arbejdsindsatsen var stor, den overstiger langt, hvad der kunne forventes. Der er få uger, hvor arbejdstiden kun har været på 37 timer. De fleste uger har der været arbejdet betydelige flere timer. Hvis de 37 timer skulle overholdes, ville det indebære, at der var opgaver, det ville tage længere tid at få løst, eller også ville de ikke blive løst. Det første år er gået med at komme i daglig gænge med medarbejdere, ydelser til borgere, undervisning i diverse systemer. Vi synes, at der nu er ved at falde ro over dagligdagen ude i afdelingerne i distrikterne. Det har dog ikke været muligt at få klart overblik over økonomien, da det kommunale økonomisystem har haft svært ved at håndtere denne opgave. Afdelingslederne på ældreområdet har hver mellem 40–80 medarbejdere i direkte ledelse, og distriktslederne har ca. 300 medarbejdere hver og budgetansvar for omkring 100 mio. kr. Vores ”butik” skal fungere i 24 timer i 365 dage om året. Opgaverne er skiftende fra dag til dag, og mange opgaver er akutte. Det kræver ledelsestid. Hvor mon der i den offentlige struktur er tilsvarende komplekse ledelsesopgaver? Og aktuelt strejker sygeplejerskerne på femte uge. FOA har strejket tre uger på tre af vores store plejecentre. Alle ledere har i den nuværende situation opgaver, der gør, at de sjældent har en arbejdsuge på under 60-70 timer. Der har i konfliktperioden været Bededag, Kr. Himmelfart og Pinse (tror vi nok). Vi har arbejdet. Konflikten er hidtil gået uden store problemer, og en af årsagerne er, at lederne har været så tæt på problematikkerne og har haft kvalifikationerne til at løse dem. Det har været og er fortsat en meget hård tid for lederne på ældreområdet. Det gør noget ved os, når sådanne udtalelser kommer frem. Alle ledere har rigelig med opgaver, og der er p.t. opgaver som ikke bliver løst, fordi vi mangler tid. Vi er alle meget ansvarlige og økonomisk bevidste. Så hvordan skal vi/I kunne spare ” høvdingetid”. Vi har hidtil sagt ja til nye arbejdsopgaver, fordi vi synes, det er spændende, og vi vil også gerne have orden og styr på tingene, men det bliver umuligt, hvis der spares for meget på ledelsestimerne, og hvordan vil det så blive med kvaliteten i Hjørring Kommunes ældreområde? Vi mener, vi har en god og rationel organisation på ældreområdet. Vi er meget glade for vores arbejde, og det vil vi fortsat gerne være, men det hjælper ikke med den slags udtalelser. Prøv med lidt ros til dygtige ledere.