Færre hurtigt i gang end bare i gang

Succesrate højere for kontrolgruppe end for ledige i intensivt projekt.

Det Statslige jobcenterprojekt "Hurtigt i gang" i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev møder kritik.

Det Statslige jobcenterprojekt "Hurtigt i gang" i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev møder kritik.

Der er mange måder at genere de ledige på, og hvor ressourcerne kunne være brugt på en anden og bedre måde. Den opfattelse står medlemmerne af det lokale beskæftigelsesråd i Frederikshavn sammen om, når det gælder beskæftigelsesministeriets projekt "Hurtigt i gang". Projektet skal vise, at en tidlig og intensiveret indsats over for forsikrede ledige gør, at de kommer hurtigere i arbejde. - 1114 dagpengemodtagere tilknyttet jobcentrene i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev har været med i projektet i perioden midt februar til først i juni (uge 8 - uge 23). De ledige, der er født inden den 15. i hver måned, kom i deltagergrupper på jobcentrene og skulle give møde en dag om ugen i hele perioden. De øvrige kørte videre som systemet fungerer i øvrigt, forklarer medlem af det lokale beskæftigelsesråd, Metal-formand og tillige formand for byrådets arbejdsmarkedsudvalg i Frederikshavn Jørn Larsen (S), om forsøgsprojektet. - Da resultatet blev gjort op, var 368 kommet i arbejde fra gruppen med intensiveret indsats, mens 371 fra gruppen, der ikke skulle stille til dagsarrangementerne hver uge, kom i arbejde i samme periode. - Det fortæller mig, at regeringen gør alt muligt for at genere folk for at få dem i arbejde, men uden ekstra effekt, siger Jørn Larsen. Han er forarget over, trods forsøgsresultatet, at forsøget skal køre videre, og at den intensiverede indsats tilmed nu skal lægges ud til såkaldt anden aktør. - Det koster nogle ressourcer, der kunne være brugt bedre på anden vis, mener han. Leder af det statslige jobcenter i Hjørring, Vivi Frost Nielsen mener, at det er for tidligt at evaluere projektet. - Nogle er færdige, men det slutter først med en samlet evaluering til oktober, siger Vivi Frost Nielsen, der derfor ikke ønsker at kommentere resultaterne. - Men "Hurtigt i gang" er kommet for at blive. Resultater andre steder i landet har vist, at der er en gevinst at hente ved en meget tidlig ekstra indsats overfor den ledige, siger Vivi Frost Nielsen.

Forsiden