Færre i bilerne

Vi brokker os over, at bilerne er dyre i indkøb, at det koster en jetjager at sende den til service og, at benzinen bare bliver dyrere og dyrere. En måde for pendlerne at reducere omkostningerne på er at være flere i samme bil, men paradoksalt nok bliver der længere og længere mellem biler, hvor der sidder mere end en i. Tal fra Trafikministeriet viser, at hvor der i 1992 var 1,68 personer i hver bil, var dette tal fem år senere reduceret til 1.60. I alt et fald på fem procent i det, Trafikministeriet betegner som belægningsgraden. De nyeste tal viser, at tendensen tilsyneladende fortsætter. I 2001 var belægningsgraden således nede på 1.54 og faldet over en 10 års periode var otte procent.