Patienter

Færre i svingdøren

Hver femte ældre medicinske patient genindlægges inden for en måned – langt de fleste endda inden for få dage.

PATIENTER:Hver femte ældre medicinske patient genindlægges inden for en måned – langt de fleste endda inden for få dage. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens rapport om genindlæggelser i 2008. Rapporten viser, at Nordjylland ligger pænt under gennemsnittet for 8 ud af 11 undersøgte sygdomsområder. Det skyldes formentlig det tætte samarbejde mellem de 11 kommuner og regionen. Men der er potentiale for forbedringer! Patienter med kroniske sygdomme tegner sig for en stor del af genindlæggelserne. For en stor dels vedkommende kan indlæggelserne undgås ved bedre forebyggelse. Og en akut indlæggelse ofte udenfor normal arbejdstid er normal ikke optimal – hverken for patient eller for sygehus. Sygehusene må blive bedre til at informere kommunerne, så de bedre er i stand til at tage imod patienterne. Og kommunerne må blive bedre til at tage mod patienterne og tage initiativer til at sikre, at patienterne bedre kan tackle en kronisk sygdom. Der gøres mange forsøg: Mariagerfjord har personale på sygehuset, så forberedelsen af udskrivning begynder ved indlæggelsen. Rebild tilbyder et særligt 12 ugers forløb, hvor den kroniske patient lærer sine grænser at kende og bliver bedre til at mestre sin situation. Det er en fornuftig udvikling, der sker. Og den understøttes af økonomiske incitamenter i strukturreformen. Det kan simpelthen betale sig for kommunerne at søge at undgå indlæggelser. Det er godt, når den rigtige udvikling understøttes af økonomiske virkemidler. Alt for ofte har vi set patienter havne mellem to stole – og typisk med årsag i ufrugtbar kassetænkning.