Lokalpolitik

Færre indlæggelser

Nordjysk folketingsmedlem optrådte som hemmelig agent

NORDJYLLAND:Hvis gamle fru Nielsen bliver ramt af influenza og lider af væskemangel, er der ingen grund til at hun bliver indlagt på sygehuset. Det bør kunne klares på en akutstue i den kommune, hun bor i. Det mener det nordjyske folketingsmedlem Birgitte Josefsen (V). - I den slags situationer vil mange ældre sandsynligvis ligefrem være mest trygge ved at blive behandlet af det personale, som måske i forvejen kommer i deres hjem, siger hun. Det vil samtidig være ensbetydende med færre indlæggelser på sygehusenes medicinske afdelinger, der i mange tilfælde er overfyldt med patienter. - Sygehusene bør være for de syge. Opgaver, som lige så godt kan klares i kommunalt regi, bør klares dér, mener Birgitte Josefsen. En bedre visitation af patienter med færre indlæggelser er en af de konkrete ting, hun vil tage fat på efter at have deltaget i et sundhedstopmøde i Kolding. Her sundhedspolitikere fra både Folketing og regioner, embedsmænd, organisationsfolk og andre fra sundhedsvæsenet været samlet i et døgn for at følge op på de topmøder, der for godt et par måneder siden fandt sted i hver enkelt af de fem danske regioner. I Region Nordjylland var 200 nordjyder dengang samlet i Gigantium for at give deres bud på fremtidens sundhedsvæsen. - Som politiker er det rart og befriende at få mulighed for at drøfte sundhed, uden at der er en politisk dagsorden. Dybest set er vi jo i store træk enige om mange ting, men naturligvis er der nogle nuanceforskelle, konkluderer Birgitte Josefsen. Hun optrådte på sundhedstopmødet som "hemmelig agent", der havde til opgave at opsnappe strømninger og holdninger blandt de mange deltagere. Og noget af det, Birgitte Josefsen opsnappede, var blandt andet, at forebyggelse i form af skræmmekampagner ikke hjælper en døjt, men at det i stedet bør indgå som en naturlig del af planlægningen ude i kommunerne. Eksempelvis ved indretning af skolegårde. - Det er fint at få drøftet sundhed og få noget nedfældet på papir. Men det er endnu vigtigere, at de mange ord og hensigter bliver omsat til handling. Vi har et fælles ansvar for, at det sker, siger Birgitte Josefsen, der er sit partis sundhedspolitiske ordfører.