Færre job i kommunerne

NORDJYLLAND: Kommunerne vil formentlig påvirke den i forvejen høje nordjyske ledighedsprocent negativt i 2004. I hver tredje af de 27 nordjyske kommuner vurderer borgmesteren, at der formentlig som følge af 2004-budgettet bliver færre kommunalt ansatte, end der er i dag. Ganske vist spår fem andre borgmestre, at der kommer flere job i deres kommune. Men det kan næppe fuldt ud opveje nedgangen i de ni andre kommuner. Det er blandt andet børnepasningsområdet, der har udsigt til færre beskæftigede næste år. Se i skemaet, hvilken vurdering borgmesteren i din kommune har.