Skattepolitik

Færre klager over skatten

Kun 18 klagede over skatten i 2002

SEJLFLOD:Medlemmerne af Sejlflod Kommunes Skatteankenævn har haft et afslappende år. Nævnet skal afgøre, om borgerne har ret, når de mener, at kommunen har regnet forkert på selvangivelsen. Og i 2002 var der kun 18 klager mod 24 i 2001, viser nævnets årsrapport. Med færre sager i Skatteankenævnet følger også færre klager over nævnets afgørelser. Sidste år klagede kun to over nævnets beslutninger mod syv i 2001. Til gengæld er Landsskatteretten ikke så tilfreds med nævnets arbejde, som de plejer at være. Retten tjekker nævnets arbejde, for at se om det lever op til lovens krav. De to foregående år har retten været 100 procent tilfreds, men i 2002 fik Skatteankenævnet anmærkninger i 12 procent af sagerne. Mere positivt er det, at sagsbehandlingstiden er kommet ned i nærheden af de tre måneder, som Told -og Skattestyrelsen anbefaler. Lidt over halvdelen af sagerne blev klaret inden for tidsfristen. Det er en forbedring i forhold til 2001, hvor det kun lykkedes i 42 procent af sagerne.