EMNER

Færre konflikter i fængslerne

Kriminalforsorgen har stor succes med kurser for indsatte

FREDERIKSHAVN:Danske fængsler har stor succes med adfærdstræning af indsatte. Langt færre ryger tilbage i kriminalitet efter endt afsoning, og antallet af konflikter i fængslerne er faldet markant. - Undervisning i ændret tænkning og adfærd har en klar hæmmende effekt, fastslår chefkonsulent Niels Løppenthin, Straffuldbyrdelseskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Niels Løppenthins udtalelse understøttes af internationale studier, der viser, at risikoen for, at tidligere indsatte igen begår noget kriminelt og efterfølgende får en fængselsdom, daler med 14 procent for de fanger, der har fået undervisning i adfærd og tænkning. Kurser i håndtering af vrede og undervisning i sociale færdigheder baseret på kognitiv terapi er blevet tilbudt flere og flere indsatte i danske fængsler siden 1994. - Vi får samlet set meldinger fra fængslerne om færre konflikter i takt med flere kurser for flere indsatte, fortæller chefkonsulent Niels Løppenthin. Kriminalforsorgen er nu gået i gang med selv at undersøge effekten af kurserne. - Vi er ikke i tvivl om, at kurserne er kommet for at blive, siger Niels Løppenthin. Og kurserne er populære blandt de indsatte. Det fortæller undervisningsleder Jesper Moe, Statsfængslet på Kragskovhede i Nordjylland. - Vi har aldrig tidligere haft så stor succes med nogen anden form for undervisning. Der er lang kø for at komme på kurserne, og gennemførselsprocenten er højere end noget andet undervisningsforløb, vi har tilbudt, siger Jesper Moe. - Jeg mener, at Kriminalforsorgen bør udvide tilbuddet til at omfatte de ansatte. Det vil yderligere reducere antallet af konflikter i fængslerne, fastslår han. Det er der dog endnu ingen planer om i Kriminalforsorgen.1. sektion side 6