Færre ledige i Metal

I februar var 37 medlemmer uden job, hvor der i 2004 var 49

BRØNDERSLEV:Ledigheden i Metal i Brønderslev er lavere end i fjor. Det kunne formand Arne M. Jensen med tilfredshed konstatere på generalforsamlingen i aftes. De nyeste tal er fra uge syv i år, hvor 37 medlemmer var uden job, og på samme tid i fjor var der 49 ledige medlemmer. Det er et fald på 25 procent. Metal Brønderslev har den tredjelaveste ledighed i distriktet. Af de otte afdelinger har kun Sæby og Løgstør en lavere ledighed. I 2004 har 350 eller hvad der svarer til 58 procent af afdelingens A-kassemedlemmer fået en eller anden udbetaling fra A-kasse systemet i form af aktiveringsydelse, dagpenge, efterløn eller feriedagpenge. I 2004 er der udbetalt 7,3 mio. kr. i dagpenge og 6,4 mio. kr. i efterløn. Arne M. Jensen konstaterede, at Nordjylland er meget hårdt ramt. Nogle taler om opsving andre om stigende ledighed. Virksomhedslukning på virksomhedslukning eller udflytning af arbejdspladser er et dagligdags billede i medierne. Nordjylland har været hårdt ramt på disse områder. Danish Crown og Tulip fjerner i hundredvis af arbejdspladser fra området, Arovit i Vrå blev flyttet til Esbjerg og så videre. - Det er alvorligt, for det er typiske arbejdspladser, for ufaglærte og kvindearbejdspladser. De er svære at erstatte da de for alvor skal konkurrere med lavtlønsområderne i udlandet. Heldigvis er der også en positiv udvikling hvor der i andre områder skabes jobs. Det er typisk inden for serviceerhvervene og bygge- og anlæg, hvorimod de typiske fremstillingserhverv er under pres i globaliseringen som for alvor har taget fart de seneste år. Regeringen kommer med mange gyldne løfter, ikke mindst i valgkampen, men den konkrete handling lader vente på sig, sagde Arne M. Jensen. - Selv om vi ikke er det område der er hårdest ramt, er der stor forskel på de ledighedstal vi ser nu og tilbage i 2001, hvor toppen af beskæftigelsen blev nået med kun ni ledige i afdelingen. - Med i billedet af ledighedsudviklingen hører også, at vi ser flere aftaler om arbejdsfordelingsordninger, hvilket forklarer nogle af de store udsving fra uge til uge, der er i ledigheden, oplyste Arne M. Jensen. Den negative udvikling i beskæftigelsen rammer ikke kun i afdelingens område - hele distrikt 1 oplever en afmatning der næsten er endnu større end den lokale. Frederikshavn og Aalborg er fortsat ramt af de højeste ledighedstal i distriktet. Distrikt 1 er fortsat det distrikt indenfor Metal der er hårdest ramt af arbejdsløsheden. Metal Brønderslev har 744 medlemmer.Det er en tilbagegang på fem i forhold til i fjor, hvor der var 749 medlemmer.Medlemstallet toppede i 1998, hvor der var 870 medlemmer. -Afmatningen begyndte beskæftigelsesmæssigt i begyndelsen af 1999.Det medførte, at ledige personer blev overflyttet til deres bopælskommune, eller er kommet i arbejde i andre afdelingers område, sagde Arne M. Jensen. -I perioder med vigende beskæftigelse oplever vi, at mange skifter branche, og bevæger sig i ufaglært job, og dermed i anden fagforening.Specielt 3F.