FÆRRE MEDLEMMER UNDER 30 ÅR I LO

Mindre ungdomsårgange kan ikke alene forklare, at LO har færre unge medlemmer. Fra 1996 til 2002 er antallet af unge under 30 år i den samlede arbejdsstyrke dalet med 96.000, men i samme tidsrum er antallet af unge medlemmer i LO dalet med 107.000. Ser man alene på 2001-2002 er forskellen endnu mere markant: Antallet af unge i LO er i denne periode dalet med hele 15.000, mens antallet af unge i arbejdsstyrken som sådan kun er dalet med 10.000. En del af forklaringen ligger i, at flere unge tager længere uddannelser, hvor de som funktionærer eller akademikere ender med at være organiseret i FTF eller AC. Men dette er dog ikke den fulde forklaring, da organisationsprocenter viser, at disse forbund ikke kompenserer fuldt ud for LOs tabte terræn, hvilket indikerer at færre unge lader sig organisere. I 2002 havde LO i alt 329912 medlemmer under 30 år. Kilde: LO