Kristendom

Færre navngives ved døbefonten

Når nyfødte navngives, sker det oftere uden kirkedåben, som i de senere år er begyndt af flytte fra søndagen

MØGELTØNDER:Når lille-prinsen i dag får sit navn ved dåben i Møgeltønder Kirke skiller han sig ikke ud, men efterhånden bliver næsten en fjerdedel navngivet uden at blive døbt i kirken. - Årsagen er, at forældrene gerne vil overlade valget til barnet, som selv skal tage stilling til medlemskab af folkekirken. Der er sket en ændring af vores værdier og normer, og i dag døbes mange lige før konfirmationen. Tidligere var det lidt flovt først at blive døbt i konfirmationsalderen, men sådan er det ikke mere, siger forsker, cand.mag. Else Marie Kofod fra Dansk Folkemindesamling. Sammen med Socialforskningsinstituttet er hun i gang med at undersøge danskernes forhold til de kirkelige traditioner. Dåben er stadig mest udbredt i Vestjylland, hvor over 90 procent af de nul-fireårige navngives med vand fra døbefonten. I visse københavnske bydele bliver kun hver tredje døbt i kirken fra barnsben. - Det er helt rigtigt, at de kirkelige traditioner spiller en vigtigere rolle i Vestdanmark, men samtidig kan vi se, at uddannelse også er et vigtigt element. Jo mindre uddannelse, jo mere traditionsbevidst er man, siger folkemindeforskeren. Set over de seneste ti år er andelen af døbte børn faldet svagt fra 80 til 77 procent. Men faldet fordeler sig ikke jævnt. - Det er klart, at dåbstallet generelt er lavere i København, hvor man har en stor koncentration af etniske danskere, som ikke har en kristen baggrund, og derfor ikke lader deres børn døbe i folkekirken. Men alligevel kan vi se, at flere døbes i hovedstaden nu end tidligere, mens tallet er svagt faldende i Vestdanmark. Især stiger antallet af kirkedøbte børn på Vesterbro og Østerbro, fortæller Sabine Kleinbeck, der blandt andet bearbejder statistisk materiale for Kirkefondet. En forklaring på det stigende dåbstal på Vesterbro og Østerbro kan være, at de to bydele er blevet renoveret for enorme summer de senere år, hvilket har resulteret i en vis befolkningsudskiftning. Men ifølge Sabine Kleinbeck er der også stigninger i Københavns andre bydele. Dåben holder flyttedag Som noget relativt nyt er mange forældre begyndt at flytte dåben af deres barn fra den traditionelle søndag til lørdag, fordi man gerne vil fejre den kirkelige navngivelse med en fest. - De fleste vil jo hellere holde en fest om lørdagen, så gæsterne ikke skal op på arbejde næste dag. Lørdagsdåb er primært noget vi ser i Østdanmark, men det breder sig stille og roligt til resten af landet, fortæller Else Marie Kofod fra Dansk Folkemindesamling. Hvis man fravælger dåben, skal man selv sørge for at kontakte det lokale sogn og få barnets navn indskrevet i kirkebøgerne. Sker det ikke inden seks måneder får barnet automatisk tilkendt moderens efternavn samt et brev, hvori forældrene gøres opmærksomme på, at de inden fire uger skal have navngivet deres barn. Eller vanker der bøde. Men det er en skrøne, at piger vil få tildelt navnet Margrethe og drengene Frederik af myndighederne, hvis forældrene nægter at navngive deres barn.