Frederikshavn

Færre og færre med busserne

Teletaxa får folk til at opgive tur

HJØRRING:Antallet af brugere af bybusserne i Hjørring er faldende. I takt med færre busafgange og flere teletaxaer falder passagernes interesse for at benytte den kollektive trafik i byen. - De senere år er passagertallet i bybusserne i Hjørring generelt faldet. Det sker i takt med, at man indfører større og større telebetjening. Tendensen er, at mindst halvdelen falder fra, når der kommer telebetjening, oplyser Lone Pedersen fra NT. Telebetjening betyder, at man skal ringe i forvejen, hvis man ønsker at blive betjent med en taxa til en bestemt rute. - Det er en meget god service for dem, der har behov. På den måde kan de blive bragt frem. For nogen er det en bedre service, der gør, at man kan komme hurtigere frem, siger Lone Pedersen. Det samlede passagertal i busserne i Hjørring de seneste tre år ser sådan ud: 2000: 906.000. 2001: 758.000. 2002: 722.000. Dertil kommer de passagerer, der benytter teletaxa. Hvis man skal sammenligne Hjørrings busdrift med Frederikshavns, så er passagertallet totalt lavere dér, men der er flere passagerer med busserne, ligesom passagerne i Frederikshavn gennemsnitligt kører længere med bussen. Frederikshavn Kommune har ikke teletaxa-ordning. Busserne kører i timedrift på alle hverdage mellem 6.02 til 22.50. Lørdag er der timedrift mellem 8.02 og 22.50. Søndag mellem 9.02 og 22.50. Hjørrings busser kører på hverdage mellem 6.10 og 19.40.Mellem 7.10 og 17.40 er der halvtimesdrift. Lørdag kører busserne mellem 8.10 og 13.10. Søndag er der ikke busdrift. I Hjørring er der i gennemsnit for hele ugen 6,44 passagerer med pr. afgang, mens tallet for Frederikshavn er på 7,44. Udregnet på hverdage er tallet for Hjørring mellem 6,60 og 6,76, men det tilsvarende tal for Frederikshavn er på 7,22 til 8,54. I Hjørring kører en passager i gennemsnit 3,44 km. pr. tur, mens tallet i Frederikshavn er 4, 81 km. pr. tur. Hvordan bybusserne skal drives er en kommunal beslutning.