EMNER

Færre opgaver for Materielgård

NØRAGER:En række tidligere arbejdsopgaver udført af ansatte ved Materielgården i Nørager bliver fremover droppet eller kun udført mod betaling i henhold til materialeforbrug og medgået tid. Det er resultatet af en igangværende effektivisering og strukturomlægning af Materielgården, hvor to af syv fastansate er blevet fyret i sommer med fratrædelse omkring nytår. Samtidigt er alle arbejdsområder på Materielgården blevet gennemgået af forvaltningen, og en plan beskriver nu hver enkelt medarbejders arbejdsopgaver fremover. De to fyrede medarbejdere skal efter planen erstattes af fire sæsonarbejdere fra næste år i højsæsonen fra april til oktober, hvis primære arbejdsområde bliver vedligeholdelselse af de kommunale grønne områder rundt i kommunen. - Hele strukturomlægningen medfører, at en række tidligere arbejdsopgaver fra næste år ikke længere skal løses af os med baggrund i den reducerede arbejdsstyrke. Blandt andet opsætning af juletræer, tilplantning og pasning af blomsterkummer, sankthans bål samt flytning for klienter under kultur- og socialforvaltningen, påpeger Søren Munk (V) som formand for teknik- og miljøudvalget. Af samme grund skal kultur- og socialudvalget på sit næste møde nu drøfte de ændrede betingelser for arbejde, der tidligere er udført af ansatte under Materielgården. - Og opgaver inden for kommunalt regi ud over Materielgårdens primære opgaver vil fremover kun blive løst mod brugerbetaling i de tilfælde, hvor vi har arbejdsmæssig ressourcer til rådighed, tilføjer udvalgsformanden.