Lokalpolitik

Færre p-pladser i Jernbanegade

Kravene i to lokalplaner for henholdsvis østre og vestre del af Jernbanegade skal harmoniseres.

Et flertal i byrådet vil lempe kravet til p-pladser i hele Jernbanegade, men til gengæld give mulighed for at bygge i tre plan også på hjørneejendomme tilhørende Jernbanegade. Foto Grete Dahl

Et flertal i byrådet vil lempe kravet til p-pladser i hele Jernbanegade, men til gengæld give mulighed for at bygge i tre plan også på hjørneejendomme tilhørende Jernbanegade. Foto Grete Dahl

En meget lang byrådsdebat om parkeringsbehov i Støvring midtby mundede forleden ud i, at et flertal på 14 mod 11 besluttede at udarbejde ny lokalplan og kommuneplantillæg for Jernbanegade. Det var Venstre, konservative, Oplandslisten, Dansk Folkeparti og løsgængeren Mogens Schou Andersen, der udgjorde flertallet, mens radikale, SF og Socialdemokraterne stemte imod. Flertallet argumenterede for at harmonisere bestemmelserne i de to lokalplaner, der nu gælder for henholdsvis den østlige og vestlige ende af den centrale handelsgade. Flertallet mener, at kravet til parkeringspladser skal være ens, nemlig 1,2 pladser pr. bolig, som det gælder i lokalplanen for den vestlige del, mens den østlige plan stiller mange forskellige krav om p-pladser til forskellige typer bygninger, men samlet set er kravet om p-pladser højere.