EMNER

Færre på kontanthjælp

nettotilflytning udvisket

FREDERIKSHAVN:Selv om tilflytningen til Frederikshavn af kontanthjælpsmodtagere er væsentlig større end fraflytningen, så viser tallene fra maj alligevel et fald i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere. Et paradoks, der kun kan tillægges den omstændighed, at flere er kommet i arbejde. Arbejdmarkedsudvalgets opgørelse viser, at der i maj var 992 kontanthjælpsmodtagere og aktiverede ditto, mod 1028 i april. Nettotilflytningen i samme måned var på 13 personer. I 2004 som helhed til og med maj måned er ”netto-overskuddet” af nye kontanthjælpsmodtagere på 48. Der er tilflyttet 66 , mens 18 er fraflyttet kommunen. Antallet af personer, der har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger, hvor kommunen betaler udgiften 100 pct., er samtidig på det laveste siden 2002, nemlig på 128. Tilsvarende er antallet af sygedagpengemodtagere i perioden fem til 52 uger, hvor stat og kommune deler udgiften fifty-fifty, med 350 i maj måned det laveste i år. Arbejdsmarkedsudvalget forventer et fortsat fald resten af året på dette område.