Børnepasning

Færre pædagoger til børn

Forældre er trætte af udsigt til færre pædagoger og flere ansatte uden uddannelse i børnehaverne

Børnehaverne i kommunerne står til at skulle spare, et af forslagene er at bruge mere uuddannet arbejdskraft. Foto: Carl Th.

Børnehaverne i kommunerne står til at skulle spare, et af forslagene er at bruge mere uuddannet arbejdskraft. Foto: Carl Th.

Som tidligere fortalt i NORDJYSKE er der for tiden besparelser for 31 mio. kroner på børne- og skoleområdet i spil, og første høringsrunde op til budget 2011 er slut. Børnehaverne er også mål for mulige besparelser, og et af forslagene i et omfattende katalog med spareforslag går på, at der skal være færre uddannede pædagoger. Sætter man andelen ned fra to tredjedele af de ansatte som i dag til halvdelen, kan der spares 2,4 mio. kroner om året. Men forældrene ønsker, at der fortsat skal være mange uddannede kræfter i børnenes hverdag - og peger i deres høringssvar på nogle risici, der vil følge med hvis man i højere grad vil basere børnehaverne på uuddannede kræfter. Mange mener, at det vil gå ud over både børn og ansatte. - Det er helt uacceptabelt at ændre på medarbejdersammensætningen. Fagligheden er vigtig både for børn og voksnes trivsel. Går man ind og ændrer på dette, vil de tilbageværende pædagoger opleve yderligere stress, og dette kan få fatale konsekvenser. Der er risiko for langtidssygemeldinger, børnene vil mistrives og udgifterne ryge i vejret, skriver forældrebestyrelsen i Børnehuset Petra, Hjallerup. - Det er de uddannedes ansvar at se det enkelte barn, og det er de uddannede, der har kompetencen til at sætte ind, der hvor barnet har behov, skriver bestyrelsen fra Klokkerholm Børnehave, der ligesom børnehaven Petra peger på risikoen for øget sygefravær og øget arbejdspres. Bestyrelsen fra Børnehuset Jyllandsgade, Brønderslev, peger på, at børnehaver i dag har en hel del opgaver, som skal varetages af uddannet personale. - Der ligger i dag et stort arbejde i at observere og dokumentere samt tage de til tider svære samtaler med forældrene. Et job, en uuddannet ikke vil kunne bestride, skriver børnehavens bestyrelse og tilføjer, at det blot vil lægge yderligere pres på de uddannede pædagoger. Børnehuset Himmelblå, Dronninglund minder om, at man netop i kommunen har arbejdet på at højne kvaliteten i børnehaverne. - Personalets pædagogiske uddannelse samt efteruddannelse og kompetenceudvikling må også fremover være grundstenen i kvalitetsudvikling på området, lyder det. Forslaget om færre uddannede blandt personalet gælder også for SFO’erne, det vil give en besparelse på 1,1 mio. om året. Børnehaverne er samtidig foreslået til at få normeringen beskåret med seks procent, hvilket som tidligere fortalt i NORDJYSKE også beklages stærkt i høringssvarene. Forslaget indgår i et katalog over spareforslag, som forvaltningen har lavet i forbindelse med, at det ser ud til, at man skal finde besparelser for 31 mio. kroner på budget 2011 på børne- og skoleområdet. Tallet kan dog vise sig at blive lavere, og der kommer en høringsrunde mere efter sommerferie. Intet er vedtaget endnu.