Færre penge til ældreomsorg

Lilly Kræmer forudser skuffelse blandt ældreforeningerne i Hobro Kommune

HOBRO:- Jeg forudser, at mange ældreforeninger bliver skuffede. Men det kan jo ikke være anderledes, når der er ansøgninger for i alt 206.600 kroner, og vi kun har 82.000 kroner at fordele mod 90.000 kroner sidste år, konstaterer Lilly Kræmer, formand for ældre- og pensionistrådet i Hobro Kommune. Det handler om omsorgspengene. Ældrerådet har netop lavet en indstilling til socialudvalget om, hvordan pengene skal fordeles til de mange foreninger og klubber for ældre i Hobro Kommune. Og hvis socialudvalget følger ældrerådet, er der 16 foreninger, der får ja til støtte, mens 9 får et skuffende nej. De ni, der efter ældrerådets mening ikke skal have del i pengene, er Frivilligkontoret, Seniorsvømmerne, Støttekredsen for Odinsgård, gymnastik i Medborgerhuset, Landsforeningen for Bedre Hørelse, Foreningen for Livskvalitet for demente, Den Sociale Café Madam Blå, Optimisterne i Bie Centeret og Hyggeklubben i Bie Centeret. - Støttekredsen for Odinsgård var noget nyt sidste år, og vi hjalp dem med at komme i gang. Men andre hjem har støtteforeninger, som vi ikke giver penge, så derfor får Odinsgård afslag i år, begrunder Lilly Kræmer. - Til Landsforeningen for Bedre Hørelse og Foreningen for Livskvalitet for demente siger vi, at de skulle tage og søge paragraf 115 midler, fordi det er nye tiltag. - Café Madam Blå får penge andetsteds fra, og for optimisterne i Bie Centeret, hyggeklubben i Bie Centeret og gymnastik i medborgerhuset gælder det, at hjemmeplejen er involveret, påpeger Lilly Kræmer. Ældrerådet har også kik på 47.000 kroner på en konto, der hedder udgifter til ældregrupper. Rådet foreslår socialudvalget, at Hobro Pensionistforening og Den kommunale Pensionistklub får hver 10.000 fra kontoen, der dækker udgifter til el og varme i lejede lokaler, og at foreningerne Hvornum-Snæbum Pensionistklub og Værestedet Kig-Ind i Hvornum får hver 1000. Seniorsvømmerne, der ikke kommer i betragtning til omsorgspengene, bør i stedet have 6000 kroner fra kontoen "udgifter til ældregrupper", mener ældrerådet. Begrundelsen er, at seniorsvømmerne for år tilbage mistede et kommunalt tilskud i forbindelse med en sparerunde.

Forsiden