Lokalpolitik

Færre penge til borgerne

HJØRRING:Fredag eftermiddag drog byrådet i Hjørring Kommune på budgetseminar på Skallerup Klit, hvor økonomien for 2004 var på dagsordenen. Lørdag middag var seminaret færdigt, men resten af weekenden var der drøftelser på tværs af forvaltninger og partiskel. Borgmester Bent Brown (S) ville søndag eftermiddag ikke kommentere konkrete emner, men gerne komme med generelle betragtninger. - Vi havde et meget fint seminar, hvor tonen har været fin og fordragelig. Og vi er langt fremme, siger han. Men rosenrøde var drøftelserne ikke. For emnet var, at der skulle findes 31 mio. kroner på driften af Hjørring Kommune, og det erkendte Bent Brown var umuligt. - Vi kan ikke fastholde et uændret serviceniveau. Det kommer til at ramme på en række områder, sagde han. Problemet for Hjørring Kommune er, at aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening ikke giver mulighed for at lade skatten stige, hvilket rammer hårdt, når kommunen får stadig flere udgifter på det sociale område - udgifter, som staten tidligere refunderede en stor del af, men som nu alene belaster det kommunale budget. - Vi skal nok opfylde regeringens løfte om at skatten ikke stiger, men så må regeringen altså også påtage sig ansvaret for, at vi ikke kan leve op til den service, som borgerne forventer at få, siger Bent Brown. Forslagene til besparelser skal drøftes på økonomiudvalgets møde på onsdag, hvorefter de kan sendes i 1. behandling.