Færre penge til folkelig oplysning

Det kommunale løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning bliver reduceret med mindst en fjerdedel i 2003

Voksenundervisning 2. september 2002 08:00

BROVST: Et nyt sæt regler for kommunalt tilskud til folkeoplysende voksenundervisning betyder at aftenskoler, sangkor, musikforeninger og andre, som driver frivillig fritidsundervisning for voksne i Brovst Kommune, samlet vil få færre penge i støtte. I 2002 fik 13 foreninger tilsagn om 328.000 kroner i løntilskud, mens der med de nye regler maksimalt kan deles 251.656 kroner ud i 2003. Et fald på næsten 25 procent. Den væsentligste ændring i forhold til de gamle regler er, at kommunen fremover maksimalt giver støtte til en tredjedel af foreningernes lønudgifter, hvor der tidligere blev givet støtte til helt op til to tredjedele. Reglerne blev tirsdag godkendt af et folkeoplysningsudvalg med begrænsede valgmuligheder. Det indgår nemlig i den seneste finanslov, at kommunerne fremover maksimalt må give tilskud til en tredjedel af lønudgifterne, oplyser Helle Larsen, fra Brovst kommunes kulturforvaltning, som har udarbejdet de nye regler. Finansloven åbner dog mulighed for at kommunen kan give støtte til 5/7 af foreningernes lønudgifter til instrumental musikkundervisning og 7/9 af udgifterne til undervisning af handicappede. En mulighed som også er indarbejdet i de nye regler for Brovst Kommune. Dermed er der lagt op til at den økonomiske støtte til handicapundervisning og instrumentalundervisning bliver forholdsvis større end til undervisning indenfor andre områder. Det nye regelsæt indeholder desuden ændringer, der betyder at arbejdsløse ikke længere kan få refunderet 50 procent af udgifterne til deltagerbetalingen. En regel som i praksis ikke blev benyttet i forvejen, oplyser Helle Larsen. Med den nye folkeoplysningslov kan kommunerne graduere støtten i forhold til kursernes emner, så for eksempel sprogundervisning støttes mere end fremstilling af juledekorationer. Men ifølge de nye regler for Brovst Kommune skal der ses helt bort fra emner og fag når støtten uddeles. De nye regler skal godkendes af kulturudvalget, inden de træder i kraft.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...