Færre penge til frivillige

Der er færre penge til uddeling af paragraf 18 midlerne end for et år siden.

Brønderslev 25. februar 2011 12:30

Det kunne formand for Frivillighedsrådet i Brønderslev Kommune, Ib Hansen, fortælle, da der blev holdt møde rådet. Brønderslev Kommune har for 2011 afsat 645.000 kr. Ideen med mødet var at give de frivillige nyt input i forhold til fundraising i det frivillige sociale arbejde. Ib Hansen sagde, at man i frivillighedsrådet gerne havde set, at Brønderslev Kommune havde disponeret anderledes. Han havde gerne set, at Brønderslev Kommune havde brugt godt én mio. kr., som kommunen modtager i bloktilskud til det formål. - Det har man af forskellige grunde valgt ikke at gøre, og det er der forskellige grunde til. - Derfor er det vigtigt, at vi ser os om efter andre muligheder for at få tilskud til vores aktiviteter i foreningerne. Indledningsvis fortalte Jette Juul Jensen, der er frivillighedskoordinator og leder af frivillighuset i Jammerbugt Kommune. Hun slog fast, at det er vigtigt, at den gode historie kommer frem. I en pause var der mulighed for netværkssnak over bordene. Jette Juul Jensen gav deltagerne et godt redskab at arbejde med: - Lav en beskrivelse af jeres arbejde, med tydelig vægt på formål/gevinst og dokumentér det, I gør. Helle Rasmussen fra frivillighedsrådet fortalte, hvad en ansøgning til paragraf 18 midlerne skal indeholde. 15. april er frist for at søge.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...