Færre penge til frivilliges butik i Brovst

Det offentlige burde sætte større pris på den frivillige indsats, mener skuffet leder af De Frivilliges Butik

EMNER 1. december 2002 07:00

BROVST: Umiddelbart ser det meget godt ud. 3,3 millioner kroner i støtte til 54 nordjyske projekter, der arbejder for at hjælpe socialt dårligt stillede mennesker. Men lederen af De Frivilliges Butik i Brovst Inge Borregaard er bestemt ikke tilfreds. Socialministeriet har netop uddelt de såkaldte PUF-midler til frivilligt socialt arbejde. Det er første gang den nye regering deler midlerne ud, og det er gået ud over de Frivilliges Butik i Brovst. Til forskel fra tidligere år har regeringen nemlig givet frivillig-centralerne besked om, at de ikke længere kan søge støtte fra tips og lotto-midlerne. Derfor skal den lokale frivillighedsbutik klare sig for 20.000 kroner mindre næste år. - Det kan jeg jo ikke være tilfreds med. Jeg er gal og virkelig skuffet. De frivillige laver så stort og værdifuldt et stykke arbejde for eksempel omkring flygtninge. Og vi er den eneste central i Nordjylland som tager telefonen dagligt. og ikke bare har åbent to timer om ugen. Vi yder faktisk en stor service til hele Nordjylland. og det bliver ikke honoreret nogen steder, siger Inge Borregård. De Frivilliges Hus i Frederikshavn og Hobro har i NORDJYSKE udtrykt tilfredshed med tildelingen af PUF-midler. I Frederikshavn opvejer en stigning i tilskuddet tabet fra tips-puljen. Tilfredsheden hænger ifølge Inge Borregård sammen med, at de får kommunal støtte ved siden af PUF-midlerne, mens De Frivilliges Butik i Brovst kun får kommunens hjælp til huslejen. Frivillig-butikken i Brovst koordinerer frivilligt arbejde i det meste af Nordjylland. Blandt andet hjælper den med at starte selvhjælpsgrupper op for forældre, der har mistet børn, folk med psykiske lidelser, ensomme, pårørende til demente og alkoholmisbrugere. - Når Kommunens borgmester bliver inviteret til Christiansborg for at deltage i en konference om integration af flygtninge, så er det fordi der er blevet gjort et kæmpe frivilligt socialt arbejde omkring flygtningecenteret. Det var aldrig kommet i gang, uden frivillig butikken, forklarer Inge Borregård, som synes at kommunen og staten burde sætte mere pris på det frivillige arbejde - også rent kontant. PUF-midlerne bliver brugt til løn til Inge Borregård og to hjælpere som er ansat fem og og syv timer om ugen, papir, frimærker, kørsel, telefon, foldere og annoncer, oplyser lederen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...