Færre penge til ledige

AALBORG: Der bliver færre penge til at hjælpe ledige i Det nye Aalborg. Staten har valgt en model, hvor der flyttes ressourcer fra de store byer med mange ledige til mindre byer med få ledige. For det kommende jobcenter i Det nye Aalborg betyder det, at den statslige del af centret vil få en femtedel færre ressourcer, end antallet af ledige ellers berettiger til. Side 5