Færre penge til undervisning på AAU

Skarpe protester mod regeringens ambitionsniveau - videnskabsminister Helge Sander afviser kritikken

NORDJYLLAND: Selv om antallet af studerende på Aalborg Universitet næste år bliver uændret, får universitet 30 mio. kr. mindre at undervise dem for. Det svarer til et minus på 5,9 pct. - Konsekvensen bliver en dårligere undervisning, fordi de studerende får færre timer. Det lader sig ikke bortforklare, siger rektor Jørgen Østergaard, som er stærkt fortørnet over VK-regeringens forslag til finanslov for 2005. Ifølge det vil AAU næste år have 82 færre fuldtidsansatte end i år. Regeringen fremhæver, at forskningen styrkes, og der er da også flere penge til forskning. - Men vi betaler selv det allermeste via nedskæringer andre steder. Det er kortsigtet talmagi, siger Jørgen Østergaard. Videnskabsminister Helge Sander (V) holder fast i, at landets universiteter samlet set vil få mindst samme beløb som i år. - Derfor køber jeg ikke påstanden om, at undervisningen forringes. Jeg føler mig overbevist om, at det ikke sker. Heller ikke i Aalborg, siger Helge Sander, som fremhæver en række nye initiativer, som efter hans mening i særlig grad vil kunne komme Nordjylland til gavn, fordi man her har gode traditioner for innovation. Regeringens plan betyder, at der skal oprettes 300 ekstra forskningsstillinger i 2005. På bundlinjen er der imidlertid maksimalt 200 mio. kr. ekstra til området, og dermed er Danmark fortsat langt fra at leve op til EU's såkaldte Barcelona-målsætning. Ifølge den skal forskningen udgøre tre pct. af bruttonationalproduktet i 2010, og den ene pct. skal komme fra offentlige midler. I Danmark vil det kræve ca. 16 mia. statskroner til forskning, men i regeringens udspil er beløbet stort set uændret på 9,8 mia. kr. - Det virker, som om regeringen er på vild flugt væk fra Bercelona-målsætningen, siger Anne Grethe Holmsgaard, forskningsordfører for SF. - Uanset hvordan man vender og drejer det, bevæger vi os ikke ud af stedet i forhold til Bercelona, siger den socialdemokratiske forskningsordfører Lene Jensen. Formanden for det frie forskningsråd, professor Nina Smith, er heller ikke tilfreds. - Bredt i samfundet har man jo erkendt, at det er nødvendigt med en strategi, der går mod et videnssamfund, siger hun. Helge Sander afviser kritikken og mener, at regeringens ny højteknologifond med tre mia. kr. i kapital vil øge fokus på forskning. - Jeg garanterer for, at vi vil nå Barcelona-målene, siger han. 1. sektion side 4 og 5