Færre pladser på kunstuddannelserne

Skolevæsen 30. september 2002 08:00

STYRKELSE: Kulturminister Brian Mikkelsen (K) vil satse på forskning indenfor design og styrke det faglige niveau på de kunstneriske uddannelser Landets kunstneriske uddannelser bliver barberet næste år. Arkitektskolerne, designskolerne, musikkonservatorierne og kunstakademierne skærer sammenlagt 90 pladser væk. Derudover er det sket med at kunne læse de samme fag på de kunstneriske skoler i Aalborg, Århus, Kolding, Odense og København. Fagfordelingen skal ændres, så hver skole i fremtiden får deres eget særkende. Til gengæld vil der blive satset intensivt på designforskning, og uddannelsernes it-niveau skal hæves, så det kommer på højde med niveauet i de erhverv, de unge bliver uddannet til. Sådan ser hovedlinjerne ud i kulturminister Brian Mikkelsens (K) oplæg til den første flerårsaftale for de 19 uddannelsesinstitutioner, som hører under hans ministerium. Der er afsat 266 millioner kroner over fire år til satsningerne, som ministeren håber kan være med til at realisere landets "kreative potentiale", der skal tegne dansk kulturliv i fremtiden. Pengene kommer dels fra puljen af indefrosne besparelser, som blev oprettet på finansloven for 2002, og dels er der tale om en pulje nye penge, som blandt andet omfatter dem, der frigøres ved at reducere optaget. - Som udgangspunkt sker der ingen nedlæggelser af uddannelser, men det kræver nogle strukturændringer. Man skal ikke længere lave det samme på alle institutionerne. De fag, de har på de enkelte institutioner skal i fremtiden være mere slagkraftige. Det virker absurd at tilbyde den samme undervisning på skoler indenfor samme fag. Jeg opfatter Danmark som et lille land, hvor det vil være godt med en øget mobilitet, sagde Brian Mikkelsen, forud for gårsdagens fremlæggelse af oplægget til kulturordførerne fra de øvrige partier. Designprofessorer Præcist hvordan fagene fremover skal fordeles på de kunstneriske uddannelser er endnu langtfra afklaret. Detaljerne bliver i øjeblikket forhandlet med de pågældende uddannelsesinstitutioner, men millionerne vil ikke blive fordelt, før der foreligger en politisk aftale. Kulturministeren ønsker især at styrke designforskningen gennem oprettelse af professorater og ph.d.-uddannelser. Ligeledes stiler Brian Mikkelsen mod en øget erhvervsorientering i uddannelserne. Det skal i høj grad ske gennem praktikordninger og mulighed for tværfaglig uddannelse. - Vi ved, at mange i dag kommer ud til arbejdsløshed, så der er behov for, at en uddannelse gøres mest mulig erhvervsorienteret. Jeg mener ikke, man skal være så jomfruelig og bange for at komme ind i en kommerciel verden, når man har uddannet sig inden for kultur, siger Brian Mikkelsen. Han forventer en bred aftale om uddannelserne og betegner de forestående strukturændringer som de største på området i 40 år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...