Danmark

Færre rygere end nogensinde

Næsten hver fjerde dansker over 15 år har endnu ikke lagt cigaretterne på hylden.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det 23,2 procent af danskerne over 15 år, der ryger hver dag, hvilket svarer til omkring en million mennesker. Dertil kommer omkring 200.000 personer, som ryger en gang imellem. Men tallet giver alligevel grund til optimisme, da det er det laveste antal, der nogensinde er målt i den årlige rygevaneundersøgelse. Undersøgelsen viser også stor opbakning til højere priser på tobak. 59 procent går ind for en afgiftsstigning, mens 19 procent er imod. Størst støtte til højere priser er der blandt de unge under 20 år.