Redningsvæsen

Færre rykker ud til brand

BROVST:I fremtiden vil færre brandfolk end i dag rykke ud til brand i Brovst Kommune. Det giver de ny krav til udrykningens sammensætning mulighed for. I dag består beredskabet af en holdleder samt syv mand fra Falck. Dertil kommer indsatslederen fra kommunen. Fremover kommer beredskabet til at bestå af en holdleder samt fem mand fra Falck. Dertil kommer indsatslederen fra kommunen. Altså Falck skal sende to personer færre afsted ved brand. - Den ny bemanding passer mig ganske godt. Det er en passende størrelse, siger beredskabschef Erik Tørholm. Frem til 1998 havde Brovst i øvrigt samme beredskab på en dispensation. Det var kun kommuner med under 8000 indbyggere, som kunne slippe med sådan et beredsskab. Men fra 1998 ophørte dispensationen og beredskabet måtte øges til en holdleder og syv mand fra Falck plus den kommunale indsatsleder. Erik Tørholm siger, at Brovsts placering tæt på både Fjerritslev og Aabybro betyder, at der er hurtig hjælp at hente i nærheden, hvis der opstår behov. Det ny aftale med Falck træder sandsynligvis i kraft 1. juli. Den gamle aftale udløb ved årsskiftet, men blev forlænget. Den ny kontrakt med Falck betyder også, at der lige efter sommerferien kommer et frigørelsesværktøj hos Falck. - Sker der alvorlige uheld med fastklemte, er det meget vigtigt at have frigøreslsesværktøj i nærheden, så de fastklemte ikke skal sidde for længe, siger Erik Tørholm. Udstyret til frigørelse koster omkring 50.000 kr. om året. En slangetender har hidtil været obligatorisk i alle kommuner, men sådan er det ikke mere. - Den bruges faktisk sjældent. Derfor er det urimeligt, at bruge omkring 80.000 kr. på slangetendere i alle kommuner, siger Erik Tørholm. Han tilføjer, at der i stedet skal placeres et par slangetendere i et område, der strækker sig fra Hirtshals til Fjerritslev. Det dækker behovet. De overskydende slangetendere skal nu udfases. Kommunerne skal også finde en placering til redningsbåde, fortæller Erik Tørholm.