EMNER

Færre sager ændres

Kun hver fjerde klagesag bliver afvist eller hjemsendt af nævn

HIRTSHALS:Der er blevet strammet gevaldigt op på sagsbehandlingen i Hirtshals Kommunes socialforvaltning i 2004. I hvert fald viser de nyeste tal fra Det Sociale Nævn, at nævnet kun har hævet øjenbrynene i 29 af de 115 sager, som borgerne har sendt videre til Statsamtet i Nordjylland. 17 afgørelser er blevet ændret, mens 12 sager er blevet sendt retur til fornyet behandling. Det svarer til 25 procent, hvilket er en markant fremgang fra 2003, hvor 40 procent af de sager, som blev sendt videre til Det Sociale Nævn gav anledning til kritik. Det er ikke kun en væsentlig forbedring i forhold til 2003, hvor Hirtshals var blandt de kommuner i amtet som procentvis blev underkendt i flest sager eller fik besked på at kigge på sagerne igen, for i 2004 ligger kommunen under amtsgennemsnittet, idet 29 procent af alle sager i Det Sociale Nævn enten blev ændret eller hjemsendt. Det Sociale Nævn behandler klager fra borgerne over afgørelser i sager om bl.a. førtidspension, kontanthjælp, revalidering, fleksjob m.m. Socialudvalget efterlyste de nye tal på den seneste møde, hvor der også blev besluttet, at udvalget skal informeres af forvaltningen, hvis der kommer usædvanlige, langstrakte eller nye typer af sagen. Tilfreds formand Socialudvalgsformand Arne Jensen (UP) glæder sig over den positive udvikling. - Det er tilfredsstillende, at det ser ud som om, at det kører som det skal i forvaltningen. Men det har desværre givet anledning til frustration hos både borgerne og forvaltningen, at der er blevet tegnet et negativt billede af kvaliteten i sagsbehandlingen, fordi enkelte politikere ikke vil afvente de nyeste tal, siger Arne Jensen. - Vi undgår aldrig, at borgerne klager over sagsbehandlingen, men det er fint, at vi har forholdsvis færre ændrede og hjemsendte sager i Hirtshals Kommune, både når vi sammenligner os med Nordjyllands Amt og gennemsnittet i de fire sammenlægningskommuner, siger Arne Jensen. Stadig fokus Henrik Guldsø Nielsen (DF) har tidligere været fremme med kritik af sagsbehandlingen, og han glæder sig over, at det har hjulpet at sætte fokus på området. - Det er dejligt, at det går i den rigtige retning, for det var også målet, da vi pålagde socialchefen at udvise større agtpågivenhed i denne type sager. Vi har nået vores mål, idet vi nu ligger på linie med amtsgennemsnittet, siger Henrik Guldsø Nielsen. Han mener fortsat, at politikerne skal være med til at lægge linien i forvaltningens arbejde.