Færre selvmord med flere unge

AALBORG:I de sidste tyve år er antallet af selvmord i Danmark raslet ned. Alligevel vælger mellem 700 og 800 danskere hvert år at tage livet af sig selv. I 1999 var tallet 759, hvilket svarer til, at 29 ud af hver 100.000 danskere begår selvmord. Det gør os til det næstmest selvmordsplagede land i Norden, hvor kun finnerne med over 47 pr. 100.000 er mere selvmordstruet. Til gengæld ligger Danmark pænt i en international WHO statistik, hvor vi er i mellemfeltet, mens især de tidligere Sovjetrepublikker er plaget af selvmord. Værst ser det ud i Litauen, hvor mere end 91 af hver 100.000 indbyggere valgte at tage deres eget liv i år 2000 - ifølge statistikken. I de lande har man oplevet en eksplosiv vækst (stadig ifølge statistikkerne) siden murens fald, mens det i Danmark er gået stik modsat. Siden 1980, hvor 1615 begik selvmord er antallet mere end halveret. Alligevel dukker problemet stadig op med jævne mellemrum i medierne og hos politikerne. Senest er det sket i forbindelse med tv-udsendelsen om en schwizisk selvmordsklinik, hvor man hjælper folk, der ønsker at tage livet af sig selv. I Folketinget afventer den radikale Elsebeth Gerner Nielsen lige nu et svar fra justistministeren, som i sidste uge blev spurgt, om hun ville redegøre for, hvordan man kriminaliserer for eksempel hjemmesider, der giver opskriften på selvmord. Elsebeth Gerner Nielsen mener, at antallet af unge selvmordere er stigende, blandt andet fordi internetsider giver opskrifter, der kan få svage sjæle til at gøre alvor af eventuelle selvmordstanker. Antallet af unge mellem 15 og 19 år, som begår selvmord er da også steget støt siden 1990, mens det er faldet markant i alle andre aldersgrupper, viser statistikker fra Center for Selvmordsforskning i Odense. (se faktabokse)