Færre senge på intensiv

Seks sygeplejersker og to sygehjælpere får fyresedlen i dag

HJØRRING:Seks sygeplejersker og to sygehjælpere på intensivafdelingen på Hjørring-Brønderslev Sygehus får i dag et brev om, at de er afskediget. Samtidig tiltræder to nye speciallæger indenfor narkose/intensiv-området, og der skrues der op for antallet af operationer og sker en neddrosling af intensiv-kapaciteten på sygehuset. Konkret betyder det, at Hjørring-Brønderslev Sygehus i fremtiden igen kommer til at følge operationsprogrammet 100 procent, hvilket ikke har været tilfældet siden 1. juni i år, hvor man blev nødt til at begynde at aflyse operationer. Kun fire speciallæger har siden foråret været ansat på afdelingen, der er er normeret til 10-11 speciallæger, og løbende har personalet modtaget psykologhjælp på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Ændringerne på narkose/intensiv-området betyder, at der på Hjørring-Brønderslev Sygehus i fremtiden kun vil være to opvågningspladser i aften- og weekend perioder og fire intensivsenge - to til meget dårlige patienter og to til patienter, der er kræver knapt så meget pleje. Før bemandings-krisen begyndte at kradse på afdelingen i foråret var antallet af intensivsenge seks. - Nu, hvor vi får to nye læger, skal vi op på fuld operations-styrke igen, og vi er nødt til at prioritere, hvor narkoselægerne på sygehuset i Hjørring skal lægge deres arbejde. Der er én speciallæge til rådighed døgnet rundt året rundt, og i følge arbejdsmiljøloven må han kun belastes i 16 af 24 timer. Hvis han skal være til stede ved mange operationer, som planen er, kan han ikke også passe en større intensivafdeling, siger adm. overlæge på narkose/intensiv-området ved Hjørring-Brønderslev Sygehus, Jacob Skou. For tidligt ude Han frygter ikke, der i fremtiden vil være patienter, som akut må sendes fra Hjørring til andre sygehuse, fordi antallet af intensivsenge skæres ned fra oprindeligt seks til fire. - Vi har kørt med dette niveau siden 1. maj på grund af ressourcemanglen på lægesiden, og ikke en eneste gang er der flyttet en patient fra Hjørring til Aalborg Sygehus på grund af pladsmangel i Hjørring. Og selv om der heller ikke er opereret så mange patienter som vanligt i den periode, skal man tænke på, at det de mest syge patienter, der er blevet opereret. Cancer-patienter og lignende, siger Jacob Skou. Fællestidllidsrepræsentant for sygeplejerskerne Leif Strickertsson ser mere skeptisk på fremtiden. Han synes, det er væsentligt at påpege, at man på Hjørring-Brønderslev Sygehus i fremtiden kun vil have såkaldte kategori-et patienter i intensivafsnittet, hvor man for bare ca. et år siden havde både kategori et og to. - Kategori et er intensiv-patienter i den "lettere" ende, mens kategori to er patienter med f.eks. flere organsvigt. Kategori tre er patienter med f.eks. multi-organsvigt, og dem har vi ikke haft. Reelt vil der i fremtiden heller ikke være tale om fire intensivsenge til meget krævende patienter. De to af sengene vil være det og have bemanding af en sygeplejerske i døgndrift, men de to øvrige vil kun være bemandet af en halv sygeplejerske, siger Leif Strickertsson. Han frygter, at patienter, der kommer til Hjørring-Brønderslev Sygehus i fremtiden risikerer at skulle overflyttes til andre sygehuse på grund af pladsmangel, og han synes, det er uheldigt, der fyres medarbejdere, så længe sygehusstrukturen ikke er endeligt på plads. Først 10. oktober behandler amtsrådet budgettet for anden gang. - I sommer har vi ikke måttet sende patienter til intensivsenge på andre sygehuse, men vi har heller ikke haft de store planlagte operationer, og vi har alligevel ikke kunnet aflaste Aalborg, Det er simpelthen for tidligt at gå ud og gøre det her, når vi ikke en gang ved, hvilke funktioner, der i fremtiden kommer til at ligge i Hjørring, siger fællestillidsrepræsentanten.