Retspleje

Færre skal fængsles i isolation

KØBENHAVN:Færre varetægtsarrestanter skal sidde isoleret, og de fængslede skal sidde kortere tid i isolation. Det er formålet med en ny ændring af retsplejelovens regler om isolationsfængsling, som netop er blevet vedtaget i Folketinget. Sidst reglerne blev ændret var i 2000, men det har ikke ført til nogen nedgang i antallet af isolationsfængslinger - et fænomen, som Danmark har været kritiseret for internationalt af menneskerettighedsforkæmpere. Isolationsfængsling kan nemlig medføre psykiske lidelser som angst og depression - i særlige tilfælde kan det endda resultere i sindssyge. Sidste år blev 532 personer varetægtsfængslet i isolation. Det svarer til knap hver tiende af de sigtede, som bliver varetægtsfængslet. 209 af dem sad isoleret i mere end 28 dage. Det viser tal, som Justitsministeriets Forskningsenhed har indsamlet fra Rigspolitiet. De nye regler skal ifølge en skrivelse fra rigsadvokat Henning Fode til statsadvokater og politidirektører føre til færre og kortere isolationsfængslinger. Ifølge de nye regler må ingen i hovedreglen sidde i isolation i mere end otte uger - tidligere var grænsen tre måneder. I meget særlige tilfælde kan sigtede fremover dog risikere at skulle sidde isoleret i op til seks måneder. I de gamle regler var der i princippet ingen øvre grænse for disse særtilfælde. De nye regler tillader dog, at seksmånedersgrænsen overskrides, men kun hvis kriminaliteten handler om forbrydelse mod statens sikkerhed, terrorisme, drab og grov narkokriminalitet. For reglerne om mildere kriminalitet er grænserne også sænket. En forbrydelse, der kan give fængsel i indtil fire år, kan fremover kun udløse kendelse om isolationsfængsling i højst 14 dage mod tidligere 28 dage. /ritzau/