Brønderslev

Færre skilte skal give overblik

Ideen er at rydde op i skilteskovene

BRØNDERSLEV:Færre skilte, mere ensartet skiltning og en mere overskuelig skiltning. Sådan bliver skiltningen i Brønderslev fremover. En ny skilteplan for Brønderslev by er nemlig godkendt i teknisk udvalg, og kan være gennemført ved udgangen af 2006. Planen skal gennemføres i to etaper i år og i 2006, men alle nye skilte indkøbes i 2005 til en samlet pris på 210.000 kroner. Pengene findes ved at tage 80.000 kroner på skiltekontoen og 130.000 kroner af de penge der er afsat til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2005. Og opsætning, nedtagelse og flytning af eksisterende skilte i forbindelse med både etape 1 og etape 2 sker via den løbende drift i årene 2005 og 2006. Planen er, at der skal holdes informationsmøde med erhvervs- og turistvirksomhederne for at få dem med på ideen. - Vi ønsker deres tilkendegivelse til skilteplanen, fordi vi eksempelvis i erhvervsområderne ønsker at få samlet skiltning ved indkørslen til erhvervsområdet. Så snart man kommer til området, skal man kunne orientere sig om, hvor man finder den enkelte virksomhed, forklarer Karsten Frederiksen, formand for teknisk udvalg. Karsten Frederiksen tilføjer, at folk fortsat kan skilte på bygningerne. - Men der vil ikke blive den skilteskov ved vores veje, som vi har set tidligere. Vi ønsker et samarbejde med virksomheder i områderne med henblik på, at de markedsfører sig på fællesskilte - og ikke forsøger at overgå hinanden med store prangende skilte ved den enkelte ejendom. Kartsne Frederiksen tilføjer, at planen også skal sikre en overordnet god henvisning til idrætsområder, haller og institutioner. Også her bliver der tale om en overordnet skiltning. - Man laver ikke skiltning til hver eneste institution. Brønderslev Kommune har allieret sig med konsulentfirmaet Carl Bro for at få udfærdiget de overordnede linjer i skilteplanen. - Vi er klar over, at der vil komme tilkendegivelse fra institutioner og private, som måske er nervøse, når vi ændre skiltningen, tilføjer Karsten Frederiksen. - Men mange aspekter indgår i udarbejdelse af en skilteplan. Med en mere overskuelig skiltning sikrer vi os blandt andet, at den tunge trafik ledes ad de veje som er planlagt til formålet. At teknisk udvalg godkender skilteplanen nu skyldes, at amtet skal være med til at betale en del af gildet: - Omkostningerne til vejvisningsplanen og til udførelsen er bekostelig. Vi har mulighed for at få amtet til at betale noget af den overordnede skiltning - og det skal jo gerne gøres inden amterne lukker, tilføjer Karsten Frederiksen.