Skolelukninger

Færre skoler eller?

Læserbrev om skolestruktur

Kære Lars Møller. Kan i Nordjyske læse, at du vil holde dit løfte om ikke at lukke skoler i denne valgperiode. Det er da prisværdigt, men jeg synes, du mangler at komme ind på alternativet til skolelukninger. Er det nemlig ikke sådan, at kommunens elendige økonomi gør det nødvendigt med store besparelser - også på skoleområdet? Besparelser, der alt andet lige må betyde lærerfyringer, færre undervisningstimer, flere elever i klasserne, færre renoveringer osv. Besparelser, der altså ikke kan undgå at sætte sine spor i såvel det faglige niveau som det sociale miljø. Og hvis det er sandt, at der skal spares på skoleområdet, hvad tror du så, borgerne i Frederikshavn kommune vil foretrække: flere nedslidte, dårlige skoler eller færre tidssvarende, bedre skoler? Besparelser på skoleområdet bør helt undgås, men hvis der absolut skal spares, er jeg ikke i tvivl om, hvad jeg vil foretrække for mine børn. Derfor støtter jeg demonstrationen foran Rådhuset onsdag den 21. september kl. 18.