Færre små vandværker i fremtiden

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Udviklingen går mod større vandværker.

KØBENHAVN:Vandværker i hver eneste lille by i Danmark vil snart være fortid. Strammere krav og større administration presser de frivillige i de små vandværker. Nogle dør, andre vælger fusion, men små vandværker er lig med mange følelser i lokalsamfundene, så ikke alle opgiver uden kamp. - Vi ser fusioner. Det større pres, der bliver lagt på de små vandværker, kan betyde, at man ikke kan få nogen til at udføre arbejdet i de private vandværker. Især administrationen er blevet meget stor, siger Solveg Nilsson, formand for Foreningen af Vandværker i Danmark, der repræsenterer de godt 2700 små private vandværker. Hun anbefaler vandværkerne at gå sammen om at ansætte personale. Ø-kamp På Ærø kæmper miljø- og havneformand Ole Wej Petersen for at overbevise øens fem små vandværker om, at de skal gå sammen i et fælles selskab. Øens kommunale vandværk i Marstal har nu på anden uge kogepåbud til brugerne på grund af forurenet vand, og Ole Wej Petersen mener, at et fælles vandværk vil give bedre vand og større forsyningssikkerhed for Ærø-borgerne. - Vi ønsker at skabe en stærkere organisation, der er bedre rustet til at klare forureninger og fremtidige krav. Men den tanke faldt ikke i god jord ved de forbrugerejede vandværker. Selvstændighedstrangen er betydeligt større, end vi havde regnet med, siger Ole Wej Petersen. - Der er følelser i det. Den lille bestyrelse har ofte været dem, der også tegnede landsbyerne. De værner om det lille nære miljø, men tiden er løbet fra det, siger Bjarne Fischer fra Brejning Vandværk ved Vejle. Vandværket har allerede overtaget et andet vandværk i området og ventes snart at overtage endnu et. - Små vandværker er utidssvarende, fordi der er så mange kontroller og regulativer, der skal overholdes. Og med de mange krav om prøveudtagning er der stordriftsfordele ved mellemstore vandværker. Oveni får forbrugerne en større sikkerhed, fordi vi har flere boringer at trække på, siger Bjarne Fischer fra Brejning Vandværk. Svært at finde frivlillige Selv om en række små vandværker inden for den seneste tid har måttet bede forbrugerne koge vandet på grund af forurening, mener Solveg Nilsson, formand for Foreningen af Vandværker i Danmark, ikke, at små vandværker generelt er dårligere end store. Ifølge hende afhænger det af, hvor mange kræfter den enkelte bestyrelse lægger i arbejdet. Men det kan være svært at finde frivillige, der vil påtage sig arbejdet med et lokalt vandværk. - Der kommer jo stort set kun bestyrelsen til generalforsamlingen, og de fleste er ligeglade, hvor vandet kommer fra, bare det er der, når de åbner hanen, siger formand Johannes Pedersen fra Gauerslund Vandværk ved Vejle, der er et af de små vandværker, der nu har valgt at lukke boringerne og nedlægge sig selv. DTU-professor i drikkevandsforsyning Erik Arvin mener, at vandværkerne i Danmark skal være langt større, hvis de skal fungere optimalt. Han så gerne vandværker, der leverede til mindst 100.000 brugere. - De små vandværker er vældige gode til den daglige teknik, men de skal også være gode til drikkevandssikkerhed og planlægning, og det kræver en faglig bæredygtighed, som man opnår i større forsyningsenheder. På samme måde, som man har tilstræbt det i kommunalreformen, burde man også tilstræbe det på vandområdet, siger Erik Arvin./ritzau/