Lokalpolitik

Færre steder til materiel

Byrådet vil have færre materielgårde og færre, men bedre maskiner.

Der kommer færre, men bedre maskiner på Kommunens materielgårde. Arkivfoto: Hans Ravn

Der kommer færre, men bedre maskiner på Kommunens materielgårde. Arkivfoto: Hans Ravn

Som følge af det netop indgåede budgetforlig lægges der op til at der skal være færre kommunale materielgårde og færre, men bedre maskiner. Udvalget for Teknik og Miljø skal lave det endelige forslag. Administrationen har lavet et udkast. Materielgårdene er spredt rundt om i kommunen. De koster penge til vedligehold. Derfor lægger byrådet op til at samle kommunens maskiner på færre materielgårde og eventuelt sælge eksisterende materielgårde. Hvis det står til borgmester Arne Boelt (S), skal besparelsen blandt andet bruges til at indkøbe bedre materiel. - Vi skal efter min mening være ligeså gode som private firmaer. Det kan vi kun være, hvis vi har materiel, der er ligeså godt som de privates. I fremtiden vil vi måske få lidt færre maskiner, men til gengæld bliver de bedre, siger borgmester Arne Boelt (S). Borgmesteren påpeger, at de seneste vintre for eksempel har vist at almindelige traktorer ikke kan komme frem i snemasserne. Firehjulstrukne traktorer er derfor vejen frem, selvom de er dyrere. Det materiel, kommunen ikke har, må man i fremtiden leje eller hyre private firmaer til at udføre. Det er i vid udstrækning det, man allerede gør under snerydning. De ansatte er i dag fordelt på materielgårde i Hjørring, Sindal, Tårs, Bindslev, Hirtshals, Løkken og Vrå. I fremtiden lægges der op til at sløjfe materielgårdene i Tårs, Bindslev, Sindal, Løkken og Svanelunden (en lille afdeling af Hjørring materielgård). Materielgården på Baggesvognsvej i Sindal skal nedlægges og eventuelt sælges til byggegrunde. Sindals materielgård flyttes til kommunens bygninger på Tyrsigvej, som firmaet Højer Glas i dag lejer sig ind i. I Hjørring samles alt på Ringvejen. Bygningen i Svanelunden afhændes. - Det koster at vedligeholde bygninger. De penge er bedre anvendt til maskiner, som borgerne har gavn af, siger Arne Boelt. Medarbejderne i Bindslev skal efter planen fremover møde i Hirtshals og medarbejderne fra afdelingen i Vrå kan stille enten i Løkken eller Hjørring efter behov. - Der skal altid være materiel til stede ude omkring, men i dag kan moderne maskiner altså køre hurtigt påde almindelige veje, siger Arne Boelt. - Det bliver ikke noget problem at indskrænke antallet af materielgårde lidt.