Færre syge - men stadig for mange

Indgående kendskab til det kemiske arbejdsmiljø har ikke givet tilstrækkelig effekt

AALBORG: Antallet af kræfttilfælde, der kan henføres til kemiske stoffer i arbejdsmiljøet, stiger, men ellers er det sådan, at færre og færre nordjyder bliver syge på grund af miljøet på jobbet. Imidlertid er det stadig for mange. - Efterhånden ved vi rigtigt meget om, hvad de forskellige stoffer indeholder, så det kan godt undre, at faldet i sygdomme, der er betinget af arbejdsmiljøet, ikke er større, siger kredschef Hasse Mortensen fra Arbejdstilsynet. Han oplyser, at mens der i 1993 blev registreret 364 arbejdsmiljøbetingede kræfttilfælde, sygdomme i centralnervesystemet, luftvejssygdomme eller hudsygdomme i Nordjylland, var tallet sidste år faldet til 215. Hudsygdommene var faldet med en tredjedel, luftvejssygdommene med totredjedele og sygdommene i centralnervesystemet stort set væk. Men kræfttilfældene er i samme periode steget fra 23 til 52 på et år. - Det betyder dog ikke nødvendigvis, at arbejdsmiljøet er årsag til flere kræfttilfælde, men derimod at flere af tilfældene kan henføres til miljøet. Vi ved simpelthen mere om, hvad der forårsager kræft, forklarer Hasse Mortensen. Han glæder sig over, at det kemiske arbejdsmiljø generelt medfører færre sygdomme. Den målrettede indsats på arbejdspladserne ser altså ud til at have effekt, og så er der også noget at gå videre med: - Med den viden vi har om de kemiske stoffer i dag, burde antallet af sygdomstilfælde være faldet mere. Men vi ser jo altså også, at selv rengøringsfolk i det offentlige benytter sig af farlige stoffer, og at arbejdet med asbestholdige tagplader mange gange foregår meget lemfældigt. - Vi kan kort sagt konstatere, at en række virksomheder simpelthen ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på påvirkningerne af sundhed og sygdom, og derfor tilbyder vi nu en konference og to fyraftensmøder, så virksomhedsledere og tillidsvalgte medarbejdere kan få endnu bedre styr på stoffer og materialer, oplyser Hasse Mortensen. Konferencen foregår tirsdag 28. oktober 2003 i Vejgårdhallen i Aalborg, mens de to fyraftensmøder foregår onsdag 29. oktober hos Repsol i Brønderslev og torsdag 30. oktober hos Uponor i Hadsund. Hasse Mortensen peger på, at det faktisk godt kan nytte at gøre noget. Eksempelvis var det for 20 år siden ikke usædvanligt at se selv yngre mennesker få det såkaldte malersyndrom. Men efter pres fra både ansatte, mesterorganisationer og myndighederne blev der udviklet nye og mindre farlige malinger og rensemidler. I dag er malersyndromet næsten en ukendt diagnose.

Forsiden