Færre synes, at landmænd får for meget fra EU

En ny befolkningsundersøgelse, Carat har foretaget for Landbrug & Fødevarer, viser, at flere danskere end tidligere føler sympati for landbrugsstøtten.

Det skriver Landbrug & Fødevarers netmagasin FoodCulture.dk. - I januar og i september har vi spurgt lidt over tusinde, repræsentativt udvalgte danskere, om hvor enige de er i, at dansk landbrug og dasnke fødevarevirksomheder modtager for meget EU-støtte. I den periode er der sket en signifikant stigning i andelen, der ikke er enige i, at danske fødevarevirksomheder modtager for meget EU-støtte - fra 36 til 40 pct. Befolkningen er dog stadig mere uenig end enig i, at landbruget modtager for meget EU-støtte, siger senior marketing researcher i Carat, Ole Werner. Han oplyser, at det faktisk er kvinderne, som sympatiserer mest med erhvervsstøtten, mens det målt på uddannelsesniveau er de højt uddannede, der er mest skeptiske. Bevægelsen i befolkningens opfattelse er sket henover den samme tid, som Landbrug & Fødevarer har ført en kampagne med bl.a. tv-spots og bill boards med sloganet "Fremtiden er ikke så sort, som den har været". Og ifølge direktør i kommunikationsbureauet "København", Sune Bang har kampagnen været med til at tegne et mere nuanceret billede af det danske landbrugs- og fødevareerhverv. - Meget væsentligt er befolkningens øgede krisebevidsthed. I øjeblikket frygter mange krise nummer to, og derfor ser vi, at selv de kritiske forbrugere får øjnene op for de virksomheder og brancher, som kan sikre velfærd gennem eksport, siger Sune Bang.