Børnepasning

Færre tilsyn forringer den kommunale dagpleje

PASNING:Den kommunale dagpleje er noget helt specielt, ikke mindst fordi tilsyn og udvikling sker gennem tæt dialog mellem dagplejere og dagplejepædagoger. I budgetforslaget for 2007 foreslår politikerne, at dagplejepædagogernes tilsynsbesøg hos dagplejerne skal beskæres med over 15 procent. Socialudvalget besluttede i 2003 i forbindelse med udgivelse af rapporten ”Den attraktive Dagpleje,” at der skulle være minimum 6 tilsyn pr. dagplejer pr. år, nu skal kravet skæres ned til 5 tilsyn. Tilsynet er en af kerneopgaverne for dagplejepædagogerne, idet det tjener det dobbelte formål at give råd og supervision til dagplejerne i alle facetter af deres arbejde med børnene, dels at føre tilsyn med forholdene i dagplejen. Forældrene oplever dagplejepædagogens arbejde og tilsyn som en garanti for det dagplejepædagogiske og faglige indhold i pasningen, samt en sikring af at deres lille barn fungerer alderssvarende. Konsekvensen af besparelsen er således både en kvalitetsforringelse af dagplejen og en serviceforringelse for forældrene. Aalborg Kommune har lige i forbindelse med den flotte kampagne om rekruttering af dagplejere bebudet at man ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten og heldigvis for det, men det harmonerer altså ikke med, at man nu vil nedsætte antallet af tilsynsbesøg. Dagplejen er i dag en kæmpesucces, med en meget stor forældretilfredshed. Derfor kære politikere - bevar kvaliteten i vores kommunale dagpleje og lad være med at skære ned i dagplejepædagogernes timer - det er et vigtigt arbejde de udfører til gavn for vores børns fremtid.