Uddannelse

Færre torsk i Kattegat

{ EU-Kommissionen vil reducere kvoten for torsk i Kattegat med 25 pct. næste år, mens tunge i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat foreslås reduceret med 15 pct. For flere fladfisk i Nordsøen, som f.eks. pighvar, slethvar og skærising, foreslår Kommissionen nedskæringer på 10 pct. Kvoterne for jomfruhummer i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat samt havtaske foreslås uændrede. I forhandlingerne med Norge er det netop aftalt at øge kvoten på torsk i Nordsøen og Skagerrak med 11 pct., mens sildekvoten skal hhv. 44,5 og 25,5 pct. Efter et stop i 2007 for fiskeri efter sperling får de danske industrifiskere igen mulighed for at fiske sperling. EU foreslår en kvote i 2008 på 37.500 tons sperling, hvortil kommer 5000 tons i norsk zone. Kommissionen foreslår uændrede kvoter for brisling og hestemakrel, mens fiskerne må vente på den endelige kvote for tobis, indtil maj næste år. Kommissionen og Norge er blevet enige om en ny og mere fleksibel model for fastsættelsen af tobiskvoten, som kan sikre mod et unødvendigt stop for fiskeri efter tobis, hvis bestanden har det godt.