Færre tvangsauktioner og konkurser i september (Opd.)

Antallet af både tvangsauktioner og konkurser faldt i september i forhold til antallet måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving. Det viser tale fra Danmarks Statistik. Antallet af kundgjorte tvangsauktioner faldt således fra 282 i august til 278 i september i sæsonkorrigerede tal. Antallet af konkurser faldt fra 216 i august til 197 i september. Hos Danmarks Statistik foretrækkes tremåneders-opgørelser, og de viser en stigning i antallet af både tvangsauktioner og konkurser. Antallet af konkurser steg i sæsonkorrigerede tal med 9 pct. fra perioden april-juni til perioden juli-september. Og for konkurserne var der tale om en stigning på 12 pct. fra april-juni til juli-september. I forhold til samme periode sidste år var antallet af kundgjorte tvangsauktioner steget 11 pct. i juni-september, og antallet af konkurser var steget 3 pct. (RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktion@rb-borsen.dk)