Børnepasning

Færre udgifter til dagplejere i Thy i 2010

Børnepasningsbehovet ventes at falde så meget næste år, at der kan spares tre mio. kr. på dagpasningsområdet

De senere år har udgifterne til pasning af børn i førskolealderen været vanskelige at styre for Thisted Kommune. Dels har fødselstallet været stigende, og dels har pasningsbehovet været på sit højeste, fordi der beskæftigelsessituationen på arbejdsmarkedet har været gunstig. Men nu vender situationen, Dagpasningschefen har revurderet området, hvilket betyder, at der kan forventes et mindreforbrug på tre mio. kr. på dagpasning i forhold til den økonomiske ramme, der i første omgang var lagt ind i Thisted Kommunes budget. Læs hele historien i Thisted Dagblad lørdag