Hjørring

Færre udgifter til nødstedte

Ny Hjørring Kommune forventer kun at bruge en mio. kr. til hjælp i særlige tilfælde

NY HJØRRING: En halv mio. kr. Det forventer Arbejdsmarkedsudvalget at kunne spare i 2007 efter at taksterne til hjælp i særlige tilfælde til kontanthjælpsmodtagere er blevet harmoniseret. Udgiften er fastsat til godt en mio. kr. i 2007, og det er halv mio. kr. mindre end først antaget. Flere vil endda opleve, at rådighedsgrænsen er hævet en smule. Øget bevågenhed fra sagsbehandlere og ledelsen forventes dog at give en effekt. - Jeg vil dog gerne slå fast, at man ikke kan sætte helt firkantet regler op for, hvornår folk kan få ekstraordinær økonomisk hjælp fra kommunen, for det vil altid bero på en individuel vurdering, siger formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Ny Hjørring Kommune, Sven Bertelsen (UP). Kontanthjælpsmodtagere kan i særlige tilfælde få hjælp til enkeltudgifter i forbindelse med ændrede sociale forhold. Kommunen kan også yde hjælp til sygebehandling, medicin og tandbehandling, økonomisk støtte til samvær med egne børn og hjælp til flytning. I alle tilfælde skal der søges om tilskud, og der ydes kun tilskud, hvis ansøgeren ikke på nogen måde har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Rådighedsbeløbet efter godkendte afholdte udgifter er 3.500 kr. om måneden for enlige, 5.800 kr. for ægtepar/samlevende samt 1.250 kr. for unge hjemmeboende. Til de rimelige og nødvendige udgifter hører husleje, el, gas, vand, forsikringer, telefon, fagforening, licens, børnebidrag, ejendomsskat og rentebetaling af terminsydelser.