Færre udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, børn og skoler

Det har været ret let at skabe økonomisk sammenhæng for "butikken" Hirtshals Kommune

Lokalpolitik 20. september 2002 08:00

HIRTSHALS: - Umiddelbart kan det se ud til, at det har været en let opgave at udarbejde et budget for 2003 i Hirtshals Kommune. Sådan er det også, hvis vi ser isoleret på det år. Det sagde borgmester Knud Størup (Borgerlisten), da han forelagde budgettet ved byrådsmødet onsdag, hvor det var til førstebehandling. - Men opgaven begyndte allerede i 2001, hvor vi begyndte med at vurdere forbruget set i relation til budgettet. Tidligere har vi været igennem en øvelse med besparelser på omkring seks mio. kr. - Vi har været konsekvente med hensyn til merforbrug. Min holdning er, at jeg ikke ensidigt vil skylde skylden på andre med hensyn til kommunal økonomisk uføre. Vi har et ansvar her i byrådet i forbindelse med den lovgivning, der kommer fra Folketinget, tilføjede Knud Størup. - Derefter vil vi så gerne bestemme, hvad der skal ske i vor kommune, og det mener jeg, at budgettet for 2003 giver udtryk for. Tilpasningerne til budgettet for 2003 udgjorde ca. 4,2 mio. kr. i mindreudgifter. Endvidere er der gennemført reguleringer, som er begrundet i regeringens lov- og cirkulæreprogram og øvrige forudsætninger, som tidligere er godkendt af byrådet i Hirtshals. - Hirtshals har faldende udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp og børnepasning. Vi har også færre elever i folkeskolen fra august næste år, og det betyder også færre udgifter. Samtidig er rammen for førtidspension justeret op i henhold til reformen, der vedrører disse pensioner, sagde borgmesteren. På prioriteringsseminaret i august blev byrådspolitikerne enige om en skitse til budgetforslaget. - Jeg vil gerne understrege, at det er en skitse. Den økonomiske oversigt for det kommende år viste et råderum på næsten 4,8 mio. kr. Samtidig var der i økonomioversigten indregnet anlægsudgifter på 400.000 kr. til renovering af gadebelysning. Så var det, at politikerne drøftede muligheden af, at fremskrivningen af priser, men ikke lønudgifter, blev reduceret fra 2,6 til 2 procent. Det betød mindreudgifter på 1,2 mio. kr., og så var det økonomiske råderum steget til 6 mio. kr. Borgmesteren roste det nye børne- og kulturudvalg, der som det eneste udvalg havde fremsendt ønsker om at omprioritere visse opgaver inden for den samme ramme. Der er store anlægsopgaver på vej, der bliver finansieret på anden vis. - Etablering af 24 plejeboliger og et bofællesskab med seks boliger på Vikingebanke med tilhørende servicearealer begyndte vi på i mandags. Det projekt bliver finansieret efter de gældende regler med lån, tilskud fra staten og ved salg af grund, sagde Knud Størup. - Andre opgaver, som er med i budgettet for 2003, bliver ikke finansieret af det økonomiske råderum på 6 mio. kr. Her nævnte borgmesteren skolerenoveringer for 5 mio. kr. og renovering af andre kommunale bygninger for 1 mio. kr. - Vi har i byrådet været enige om, at disse projekter skulle finansieres med lån - dels af den særlige pulje til skolerenoveringer, der er aftalt mellem Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening, og dels ved udnyttelse af kommunens låneadgang, der i øvrigt er rimelig stor. En fortalelse Måske var det ivrighed over letheden med budget-opgaven, som fik borgmesterens egen skatteprocent til at være 20,9. Den er rent faktisk 20,8 og gælder for alle borgere i kommunen i 2002. Så vidt NORDJYSKE erfarer, ligger det ikke i kortene, at kommunens førstemand skal af med 0,1 procent mere end andre medborgere. Dansk Folkepartis byrådsmedlem, Henrik Guldsø Nielsen, Tversted, gjorde da også Knud Størup opmærksom på fortalelsen/forglemmelsen. I 2003 bliver skatteprocenten også 20,8 procent og grundskyldspromillen 16,8 - akkurat som i år. Budgetforslaget for næste år giver plads til en række mindre og større forbedringer inden for både drift og anlæg. Og så bliver kommunekassen styrket med omkring 400.000 kr. inden nytårsaften næste år, når kirkekasserne får nedbragt deres mellemværender med kommunen. - Det har været et positivt element at konstatere, at udskrivningsgrundlaget for personskatter atter er stigende, sagde Knud Størup. Endvidere modtager Hirtshals Kommune omkring 105 mio. kr. i udligning og generelle tilskud fra staten. - Selv om det har været lettere at skabe økonomisk sammenhæng i dette års budgetarbejde - ja, måske det letteste i flere år - skal og må vi ikke blive letsindige, men fortsat vise påpasselighed, være tilbageholdende og have forståelse for en stram styring også i det kommede år, sagde den pengeinstitutuddannede borgmester, der har ord for at holde godt øje med hver krone og øre, der "mellemlander" på rådhuset. - Det er den samme melodi, jeg har kørt på i mange år. Det plejer jeg jo altid at sige, at sådan bliver det også i år, tilføjede borgmesteren. Dog var det i år med et særdeles lunt blik i øjet. Ændringsforslag skal være borgmesterkontoret i hænde senest mandag 30. september. Andenbehandlingen af budgettet er onsdag 9. oktober.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...